نمای کوتا cotta

نمای کوتا (cotta) یک نمای بسیارسبک می باشد که با وزن زیرسازی به حدود کمتر از7 کیلوگرم در هرمتر مربع می رسد و از آنجا که تمام این نما حتی زیرسازی آن با آلومینیوم می باشدبسیارمقرن به صرفه بوده و نسبت به نماهای دیگر پرت بسیارکمتری دارد.    

           Alux cotta         

/ 0 نظر / 22 بازدید