کاربرد اشکال مختلف میلگرد در بتن

میل گرد گذاری شالوده ها :

در عمل میل گردها بصورت شبکه ای در کف شالوده قرار داده می شوند ( با احتساب فاصله ی پوشش بتن ) برای ایجاد چسبندگی بیشتر و انتقال مناسبتر نیرو بین فولاد و بتن در کناره های فونداسیون ، میل گرد شبکه با خم 90 درجه به طول معین ، شکل داده می شود .

با توجه به میزان بار و عمق فونداسیون سیستم میلگرد گذاری در آنها می تواند به صورت شبکه های تحتانی و یا ترکیبی از شبکه های تحتانی و فوقانی باشد .

 برای حفظ فاصله ی مناسب بین دو شبکه از خرک ( میلگرد خم شده به صورت تکیه گاه ) استفاده می شود .

میلگردگذاری ستونها :

حد اقل تعداد میلگرد طولی در هر یک از مقاطع ستونها عبارتند از :

4 میلگرد مقطع در مقطع مربع -8-6 میلگرد در مقطع مربع مستطیل-6میلگرد در مقطع شش ضلعی منظم و حد اقل 6 میلگرد در مقطع دایره .

تنگهای جانبی یا خاموتها به منظور نگه داشتن میلگردهای طولی ستونها در جای خود و تأمین تکیه گاه جانبی ، جهت کوتاه نمودن طول آزاد این میلگرهای طولی فقط در حد فاصل ما بین دو تنگ امکان کمانش داشته باشند .

قطر خاموت نباید از مقادیر زیر کمتر باشد :

-       3/1 قطر بزرگترین میلگرد طولی ( برای میلگردهای طولی به قطر حد اکثر 30mm ) .

-       10 میلی متر برای میلگردهای طولی با قطر بیش از 30mm و نیز برای گروه میلگردهای در تماس

-       به هر حال قطر خاموتها نباید از 6mm کمتر باشد .

*فاصله ی هر دو خاموت متوالی نباید از هیچیک از مقادیر زیر بیشتر باشد :

- 12 برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی اعم از اینکه منفرد باشد یا عضوی از گروه میلگردهای در تماس بشمار آید .

- 36 برابر قطر میلگرد خاموت

- کوچکترین عضو فشاری

- 250 میلیمتر

تیر :

 

در تیرهای بتن مسلح ، بعلت ضعف بتن در مقابل نیروهای کششی ، میلگردهای فولادی در ناحیه ی کششی قرار داده می شوند . در تیرهای بتن مسلح ، کشش ناشی از خمش به وسیله میلگردهای مسلح کننده و فشار ناشی از خمش به وسیله ی بتن ناحیه ی فشاری تحمل می شود . در حالی که بین بتن و فولاد چسبندگی کاملی وجود داشته باشد و میلگردها در داخل بتن نلغزند./ 0 نظر / 76 بازدید