تراورسهای فلزی

ابعاد مقطع تراورس فلزی باید طوری انتخاب شود که مقاومت کافی در برابر نیروهای داخلی داشته باشد و پایداری طولی و عرضی خط را حفظ کند.

ساخت و تولید تراورس های فلزی باید با دقت کافی و با رعایت مشخصات فنی خاصی صورت گیرد. عملیات مربوط به ایجاد سوراخ در تراورس نیز بایستی با دقت زیادی صورت گیرد. رواداری ابعاد سوراخ ها نباید بیش از 0.5 میلی متر باشد و فاصله سوراخ های مربوط به یک ریل نیز باید با رواداری 0.75 میلی متر ایجاد شود. رواداری مربوط به ضخامت تراورس فولادی در حد 1+ و 0.5- میلیمتر مجاز است. رواداری عرض در حد 4 میلی متر ، رواداری ارتفاع مقطع تا 3 میلی متر و رواداری طول تراورس تا 25 میلی متر مجازاست.

مزایا: تراورسهای فلزی از لحاظ استحکام و دوام یکسان می باشند، از این رو برای تراورسهای فلزی، نوسازی ها بصورت تناوبی (دوره ای) صورت می پذیرد. از دیگر مزایای آن دقت ابعادی بالای آن می باشد.

معایب: در مقایسه با سایر انواع تراورسها، این تراورسها به بالاست بیشتری نیاز دارند. از طرفی دیگر، فلز در معرض زنگ زدن قرار می گیرد و نیز رسانای مناسبی برای الکتریسیته است، لذا در مدار خط تداخل ایجاد می نماید. این تراورسها (به دلیل سر و صدای زیاد) صرفا در خطوطی با سرعت پایینتر km/h 140 می توانند مورد استفاده قرار می گیرند.

/ 0 نظر / 17 بازدید