جلوگیری از نفوذ رطوبت از طریق دیوار ها :

نکته: عایق رطوبتی باید تا زمان کف سازی توسط یک ردیف اجر یا ملات ماسه سیمان به نحو مناسبی محافظت شود.(اندود ماسه سیمان با نسبت 1:6 به ضخامت 2 cm روی کرسی چینی.)
این اندود باید به صورت لیسه ای و نرم باشد تا عایق قیرو گونی سوراخ نشود.
به جای اندود ماسه سیمان از اسفالت ریز دانه به ضخامت 2cm می توان استفاده کرد.
از ملات های اهکی در مجاورت قیرو گونی استفاده نشود زیرا موجب فاسد شدن ان مپی شود.
روی انود ماسه سیمان خیس را نباید قیر اندود کرد.
لایه های قیرو گونی روی کرسی چینی باید از دو طرف ان حدود 10-15 cm پایین اورده شود تا احتمال نفوذ اب در کرسی چینی از بین برود.
قیر باید تا هنگام مصرف به حالت روان باشد.
باید عایق کاری از روی سطح بلوکاژ شروع و تا روی سنگ ازاره ادامه یابد.

2- از طریق بدنه دیوار : برای مقابله با آن از سنگ ازاره و یا عایق رطوبتی روی بدنه دیوار استفاده می شود و یا قسمت پایین دیوار را سنگ چینی می کنند. البته که بیشتر مصالح نماسازی تا حدود زیادی عایق می باشند ولی این کافی نیست. استفاده از سنگ تا حدود زیادی این مشکل را حل کرده است. ولی در مناطق سرد سیری که دارای بارندگی نیز می باشند (زنجان ، اردبیل ، همدان ، تبریز) استفاده از ایزوگام به صورت عمودی روی سطوح دیوارها مناسب تر است. به دلیل سعوبت کار کمتر این روش مورد استفاده قرار می گیرد.
3- از طریق روی دیوار : برای مقابله با آن از درپوش های سنگی ، فلزی ، سیمانی و بتنی بر روی دیوار استفاده می شود. نکته اصلی اینکه بدترین خرابی ها در دیوارهایی رخ می دهد که فاقد درپوش هستند. پس استفاده از در پوش فوق العاده ضروری و الزامی است.


این درپوش ها دارای شیب حدود 3 تا 5 درصد به سمت خارج هستند.
استفاده از درپوش های سنگی یا ورق گالوانیزه برای مناطق با شدت بارش زیاد مناسب است.

/ 0 نظر / 24 بازدید