علت در نظر گرفتن درز انقطاع

ساختمان هایی که در مجاورت یکدیگر قرار دارند و بین آنها درز انقطاع مناسبی وجود ندارد، بدلیل هم فاز نبودن ارتعاشات در حین زمین لرزه به یکدیگر ضربه می زنند که به آن تنه زدگی یا Pounding گفته می شود.در شکل زیر آثار عدم رعایت درز انقطاع مشاهده می شود.

/ 0 نظر / 33 بازدید