نحوه ی صحیح ویبره کردن (متراکم کردن) بتن به همراه شکل

 

متاسفانه طبق آنچه که دیده می شود متراکم کردن بتون بوسیله لرزاندن در بعضی مواقع به هیج وجه بطور صحیح انجام نمی شود. و جای تاسف بیشتر اینجاست که وقتی این اشکال بیان شود نخستین دفاعی که می شود این است: " مگر بتون ما استاندارد است که آن را استاندارد بریزیم و استاندارد ویبره کنیم؟ اما به نظر من اگر بتون هم غیر استاندارد باشد ما که نباید غیر استانداردترش کنیم!
معنی و مفهوم متراکم کردن بتون
حال اجازه بدهید ابتدا معنی و مفهوم متراکم کردن بتون بیان شود. خارج کردن هوای بتون و نزدیک کردن ذرات جامد به هم را تراکم گویند که این عمل را با لرزاندن (ویبره کردن) بتون بوسیله لرزاننده (ویبراتور) انجام می دهند. هدف ازآن خارج کردن هوای محبوس نا خواسته تا حدود ۱/۵ % و کمتر است. در این حالت مقدار هوای محبوس شده متناسب با کارآیی بتون است. (اسلامپ بیشتر==> درصد هوای کمتر).
اگرتراکم به درستی انجام نشود چه رخ می دهد؟
۱- حباب هوا تماس بین بتون و میلگرد را کاهش می دهد پیوستگی کمتر و مقاومت بتون کم می شود.
۲- نفوذپذیری افزایش ومقاومت در برابر تهاجم مایعات کم می شود.
۳- حباب هوا باعث ایجاد ترک در رویه بتن می گردد.
۴- حباب هوا به ازای ۱% هوای محبوس شده، مقاومت بتون را ۵ تا ۶ درصد کاهش می دهد.
۵- ....
وسایل تراکم بتن
۱- لرزاننده های داخلی ۲- لرزاننده خارجی ۳- میزهای لرزاننده ۴-غلتکها
شکل و نحوه ی صحیح تراکم بتون با لرزاننده های داخلی:

 

شکل شماره ۱ خود بیانگر نحوه صحیح قرار دادن ویبره های داخلی در بتون است. ( متاسفانه در بیشتر مواقع به روش شکل سمت راست ویبره انجام می شود.)
در شکلهای ۲ و ۳ روش بتون ریزی و تراکم صحیح در موقعیتهای بتون ریزی در حالت مرکب، کنار محفظه ی خالی و حفره ها، بتون ریزی دراطراف باز شو ها وسطوح شیبدار نمایش داده شده است.
 

توضیح شکل ۲A: در این شکل ریختن وتراکم بتن در اطراف قالب سوراخ یا مجرا نمایش داده شده است. این ها را باید خوب در جای خود ثابت کرد تا فشار بتون آنها را به بالا یا یک طرف نراند.
توضیح شکل ۲B: روش و فن ریختن و تراکم بتن کنار یک تیر آهن را نمایش می دهد.

توضیح شکل ۲C:مقطع سقف حفره دار یا مجراهایی در جان تیر است که برای وضوح میلگرد ها حذف گردید.تمایل ایجاد حفره در زیر بدلیل نشست خمیری است

/ 0 نظر / 70 بازدید