کتابخانه مجازی HSE

 

 

دستورالعمل تامین سلامت کار در کارگاه های کوچک                                                                      آموزش word

                                      

                 دانلود                                                                                         دانلود

   آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار(2)                                                                

                                                                                        

                                   دانلود                                                                 

              ایمنی داربست                            مخاطرات شغلی کارکنان بیمارستان

                                                  

                       دانلود                                                            دانلود

 

مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار (۱)          مجموعه آیین نامه ها و استانداردهای بهداشت محیط

                                                

                      دانلود                                                                     دانلود

 

   ارگونومی                        قانون مدیریت پسماند                  عدالت سازمانی

                               

            دانلود                            دانلود                                     دانلود

عوامل زیان آور در کار کشاورزی         اصول گندزدایی                پیام های ایمنی

                            

             دانلود                            دانلود                                    دانلود

سم شناسی حلا ل ها                        FMEA                 اصول و کلیات بهداشت حرفه ای

                

            دانلود                              دانلود                                    دانلود

تغذیه و بهروری نیروی کار        مدیریت ریسک                  گرد و غبار های سمی

                                  

            دانلود                             دانلود                                   دانلود

نیترات در آب و حذف آن          مدیریت تغییر در HSE               ایمنی در آزمایشگاه

                                

              دانلود                             دانلود                                   دانلود

    آشنایی با سرطانها         حفاظت از دستگاه تنفسی       احادیث زیست محیطی

 

               

               دانلود                             دانلود                               دانلود

کمک های اولیه در صنعت      آیین نامه ایمنی لیفتراک    ارزیابی ریسک به روش PHA

 

             

         دانلود                              دانلود                                  دانلود

    سم شناس فلزات     ایمن کار در فضای محصور           سیستم مدیریت یکپارچه

 

                  

         دانلود                            دانلود                                   دانلود

 

         ارگونومی کار با رایانه                          ایمنی در محیط کار

                               

                    دانلود                                         دانلود             

 

 

    ایمنی جوشکاری                      تصفیه آب                       طراحی شبکه فاضلاب

     

               دانلود                          دانلود                           دانلود

ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و ...   آیین نامه ایمنی معادن   آیین نامه تاسیسات الکتریکی کارگاه

                      

          دانلود                         دانلود                                   دانلود

          دیابت                       فشار خون                           هپاتیت

                    

         دانلود                          دانلود                                     دانلود

           ایدز                        تنظیم خانواده                           هاری

                                    

         دانلود                  دانلود                                              دانلود

    ورزش و کمردرد                   گزارش کارآموزی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

                                

           دانلود                                                توضیحات+دانلود

  قانون کار جمهوری اسلامی ایران                           دستگاه تنفسی انسان

                                             html>

/ 0 نظر / 9 بازدید