کروم بندی، لیسه ای کردن و مضرس کردن چیست؟

لیسه ای کردن عبارت است از پخش یک لایه سیمان روی سطوح ملات سیمانی یا بتنی قبل از خشک شدن و کشیدن لیسه یا ماله فلزی روی آن برای رفع خلل و خرج و ترکهای سطحی ناشی از جمع شدگی و ایجاد یک سطح صاف و یکدست.مضرس کردن عبارت است از ایجاد ناهمواری و خراش های سطحی روی هر نوع اندود برای ایجاد اصطکاک به منظور تردد و یا افزایش سطح تماس و گیرایی بهتر در زمان ادامه اندود کاری یا ریختن بتن یا ملات.


کاربردها:
کروم بندی در کارهایی نظیر اجرای گچ و خاک و انواع رویه های سیمانی بصورت قائم و در اجرای کفسازی بام و پارکینکها و زیر زمینها بصورت شیبدار و در اجرای رویه کف واحدها و محوطه ها از انواع مصالح نظیر سنگ و موزاییک و غیره بصورت افقی اجرا میشود و قایل پرداخت است.
موارد دیگر در هرجایی که با توجه به نوع کار ضرورت اجرا داشته باشد یا دستوری برای اجرای آن باشد قابل اجرا و پرداخت است.
مثلا لیسه ای کردن در مرحله آخر اجرای جداول و انهار بتنی در کف آنها اجرا میشود.
یا مثلا مضرس نمودن در محل قطع بتن ریزی یا روی رمپهای بتنی یا کفهای بتنی که محل تردد افراد است میتواند استفاده شود.
/ 0 نظر / 71 بازدید