اعمال کسر 3% علی الحساب جایگزین کسر 5% مالیات پیمانکاران

ماده ۸- در ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریـافت کننـدگان وجـوه) کسر و ظرف سی روز»حـذف و عـبارت«سـه درصـد (۳%) آن به عنوان علی الحساب مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین می گردد.

 دانلود

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور - اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم.pdf

بنقل ازhttp://aspt.ir

/ 0 نظر / 27 بازدید