دوره فرایندهای جوش و بازرسی

WELDING TECHNOLOGY
Acc. To : AWS-QC1-96

فایل پی دی اف 174 صفحه ای مربوط به دوره فرآیند فرآیندهای جوش و بازرسی
فصل اول : مروری بر تکنولوژی جوشکاری
فصل دوم : جوشکاری به روش اکسی استیلن
فصل سوم : منابع نیرو در جوشکاری
فصل چهارم : جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ
فصل پنجم : جوشکاری به روش تیگ
فصل ششم : جوشکاری به روش میگ، مگ
فصل هفتم : جوشکاری به روش الکترود دستی
فصل هشتم : جوشکاری به روش زیرپودری
فصل نهم : طبقه بندی عیوب جوش
پیوست 1 : مواد مصرفی جوش و انتخاب الکترود
پیوست 2 : آشنایی با بررسیهای غیر مخرب و روشهای متداول آن
پیوست 3 : بازرسی جوش ، وظایف و خصوصیات
پیوست 4 : تایید صلاحیت کیفی روشهای جوشکاری و پرسنل جوشکار


لینک دانلود :
http://www.4shared.com/file/142320496/13b73cee/Welding_Technology.html

/ 0 نظر / 20 بازدید