برای داشتن یک کار نقاشی با کیفیت دانستن این نکات الزامی است.

در این مطلب قصد دارم کلیاتی در مورد مواردی که برای یک کار باکیفیت از طرف کارفرما باید لحاظ شود را ذکر کنم.

در سطور بالا ذکر شد که نقاشی ساختمان ارزان ترین ومهمترین مرحله ساخت ساختمان (از لحاظ ظاهر) میباشد وذکر شد که ارزان بودن این خدمات دلیل پائین بودن کیفیت کار از طرف نقاش نمیشود.

در کنار این موارد ذکر این نکته هم ضروری است که نقاش مرحله آخر کار را انجام میدهد وکیفیت کاری که در مراحل زیرین انجام شده در کیفیت کار نقاش ساختمان تاثیر مستقیم واساسی دارد.

برای مثال :خطوط رنگ آمیزی کارخانجات آلمانی پیشرفته ترین خطوط رنگ وبالاترین کیفیت رنگ اتومبیل در دنیا را اجرا میکنند :

ولی همین خطوط پیشرفته رنگ آمیزی برای نمایش توان وکیفیت خود نیاز به اتومبیلی با بدنه کیفیت بالا هستند وهرگز نمیتوان توقع داشت خطوط رنگ کارخانه بنز آلمان بتواند یک ژِیان مدل پائین بدنه پوسیده را نو کنند.

این مثال در ساختمان سازی هم مصداق پیدا میکند.

وقتی یک نقاش با یک کیفیت کار:بر روی دو زیر کار که یکی با کچ کشی با کیفیت بالا ودیگری گچ کشی تجاری ارزان قیمت وبی کیفیت دارد : نقاشی را انجام میدهد : کیفیت دو کار قابل مقایسه نیست.

نقاش شما بنا یا معمار نیست که بتواند ترک عمقی که در دیوار بواسطه کیفیت پائین ساخت ویا کم گذاشتن معمار شما در مصالح ویا ..... ایجاد شده را با گچ وبتونه درمان کند.

برای داشتن یک نقاشی با کیفیت باید از مرحله دیوار چینی وسواس داشته باشید ونه اینکه تمام وسواستان را برای مرحله آخر ذخیره کنید.

ترک های ساختمان معمولا از نشست ساختمان ویا فشارنا متعارف بر قسمتی از دیوار (در اثر کارکرد ضعیف بنا ) ومواردی دیگر ایجاد میشود که به غیر از نشست ساختمان (تا حدودی) در بقیه موارد خطای انسانی ویا کم گذاشتن مصالح باعث ترک خوردن دیوارها وسقف میشود ودرمان ترک ساختمان در مرحله نقاشی (برای مدت طولانی) غیر ممکن است.

البته میتوانید از کسی که مدعی است میتواند ترک ساختمان را تعمیر اساسی کند : ضمانت نامه کتبی بخواهید تا ادعایش را پس بگیرد.

مهمترین مرحله زیر کار قبل از نقاشی مرحله گچ کشی ساختمان است که به نظر اینجانب کیفیت این مرحله از کار میتواند کیفیت کار نقاشی شما را تضمین کند.

در مواردی معماران یا مهندسان برای کم کردن هزینه های ساخت مرحله گچ کشی را به گچ کش های تازه کار ویا با قیمت پائین به گچ کشی میسپارند ونتیجه بیکیفیتی زیرکار ساختمان شما برای همیشه خواهد بود.

گچ کشی که مجبور میشود کاری را باقیمت خیلی پائین قبول کند برای بالا رفتن سرعت کاراز شمشه کردن دقیق اجتناب میکند وبه جای لایه نازک گچ کشته بر روی سطح ازلایه ضخیم کشته برای صاف کردن سطح استفاده میکند وبا این کار زیر کار ساختمان شما را برای همیشه معیوب میکند.

بعضی از گچ کشها با ادعای اینکه اگر کار شما را با گچ سفید انجام دهند تا چند سال نیاز به نقاشی منزل پیدا نمیکنید(دانسته یا ندانسته) کلاه شما را برمیدارند:هم با گرفتن مبلغی اضافه تر به خاطر کار با گچ سفید وهم به واسطه اینکه گچ کشی ساختمان با گچ سفید (بواسطه چرب بودن گچ سفید) هیچگاه رنگ روغنی را به صورت کامل جذب خود نخواهد کرد.

مورد بسیار مهم دیگر در انتخاب مجری نقاشی ساختمان:

مدت زمان لازم برای اجرای نقاشی ساختمان (اجرای رنگ روغنی) برای متراژ های عرف بین 8 تا 15 روز طول میکشد ورنگ آمیزی ساختمان شما باید طول عمری بین 7 تا 10 سال پیدا کند.

پس برای مدت (مثلا) 15 روز مدت انجام کار برای خود ونقاشتان جنگ اعصاب درست نکنید:

این مطلب به این معنی است که اگربرای انتخاب نقاشتان وسواس دارید : پس حتما نقاشی که به تجربه وکارش اطمینان پیدا کردید (یا معرفی یا اطمینان بواسطه قرارداد وموارد مطمئن کننده) را انتخاب کنید تا به کارش (که در اکثر مواقع شما با این شغل آشنائی ندارید) اطمینان داشته باشید وبا انتخاب نقاشی که به خدماتش با دیده شک نگاه میکنید برای خود ونقاشتان چند روزه ناخوشایند وچندین سال شک به کیفیت کارش را مهیا نکنید.

یا نقاشتان را با معرفی آشنایان انتخاب کردید (که در این حالت هر دو طرف راحت تر هستند :حتی اگر کیفیت کار نقاشتان بالا نباشد بواسطه معرفی معمولا خیال کارفرما راحت است)

ویا نقاشتان را بواسطه مواردی که رعایتش باعث اطمینان به آن نقاش میشود (مثل : عضویت در اتحادیه نقاشان ویا بستن قرارداد رسمی ویا ضمانت کتبی کیفیت اجرا و......) انتخاب میکنید .

در این 2 حالت اطمینان به کارکرد نقاشتان تعماملی منطقی بین شما پدید می آورد.

ویا ممکن است بواسطه قیمت نازل یک نقاش بدون بستن قرارداد وبدون داشتن عضویت اتحادیه از طرف مجری وبا فکر وفقط بواسطه قیمت نازل نقاشتان را انتخاب میکنید ومعضلاتی برای خود ونقاشتان بوجود می آورید.

در پایان لازم به ذکر است که از نظر نقاشان با تجربه :کار مهمترین تبلیغ است.

این مطلب به صورت خلاصه در مورد تمهیداتی برای داشتن کاری با کیفیت (که حق هر مشتری است) باید بدانید .

 

/ 0 نظر / 5 بازدید