مجموعه کامل روفیکس و طریقه استفاده

۱-۲)سقف کاذب

۱-۳)سقف مرکب بتنی

       ۱-۳-۱)سقف مرکب اسکلت فلزی

       ۱-۳-۱-۱)اجرای سقف مرکب در سه گام

       ۱-۳-۱-۲)روش نوین عملیات همزمان

       ۱-۳-۱-۳)LSF سقف مرکب در

       ۱-۳-۱-۵)نصب توالت ایرانیِ

       ۱-۳-۱-۶)HVAC

       ۱-۳-۱-۷)قالب بندی در ارتفاع

       ۱-۳-۱-۸)قالب بندی دهانه های فراخ

       ۱-۳-۱-۹)استفاده از بتن خودتراکم

       ۱-۳-۱-۱۰سیستم نوین روفیکس – دلتا)

۱-۴)سقف مرکب اسکلت بتنی

      ۱-۴-۱)روش کاشت تیر در پوتر

      ۱-۴-۲)روفیکس - دلتا در اسکلت بتنی

۱-۵)دال دوطرفه

      ۱-۵-۱)دال دوطرفه اسکلت بتنی

۱-۶)طاق ضربی

      ۱-۶-۱)ساخت تاق ضربی بتنی با استفاده از قالب روفیکس(نسل اول

۱-۷)ساخت بام

      ۱-۷-۱)بام تخت

      ۱-۷-۲)بام شیبدار

      ۱-۷-۳)بام خمیده

      ۱-۷-۴)بام گنبدی

      ۱-۷-۵)بام روی سازه فضایی

۱-۸)ساخت
گنبد

۱-۹)رمپ و
پارکینگ

۱-۱۰)کف کاذب

۱-۱۱)پلکان

۲)ساخت سازه یا فرمهای پیجیده نامنظم

۳)اجرای نمای سه بعدی

۴)سازه های پوسته ای

   ۴-۱)مهاربندی قالب برای سطوح شیبدار بتنی و سازه های پوسته
ای

      ۴-۲)قالب
بندی و اجرای سازه های پوسته ای

۵)بتن ریزی حجیم

      ۵-۱)درزهای اجرایی

      ۵-۲)فونداسیون (پی)

            ۵-۲-۱)فونداسیون مسکونی

            ۵-۲-۲)فونداسیون صنعتی

     ۵-۳)ساخت جعبه صفحه ستون

/ 1 نظر / 20 بازدید

سلام روفیکس رو از کجا میشه تهیه کرد