دوربین تئودولیت

تئودولیت های دیجیتالی و مکانیکی

   

تئودولیت های دیجیتالی  CIVIL  مدل


 CDT-02  دقت 2S ، کیبورد 2 طرفه

 

تئودولیت های دیجیتالی  CIVIL  مدل CDT-05  دقت 5S ، کیبورد 2 طرفه 

   

تئودولیت های دیجیتالی  TAPCAN  مدل DE10  دقت 10S ، کیبورد 2 طرفه

 

   

تئودولیت های دیجیتالی RUIDE   مدل ETدقت 2S ، کیبورد 2 طرفه

   

تئودولیت های دیجیتالی مدل ET02


  ساخت کمپانی KOLIDA  با دقت 2S ،


 کیبورد 2 طرفه

   

تئودولیت های دیجیتالی مدل DT-2A


  ساخت کمپانی   GEOALLEN  با دقت 2S ، کیبورد 2 طرفه

   

تئودولیت های دیجیتالی مدل DT-5


  ساخت کمپانی   GEOALLEN  با دقت 5S ، کیبورد 2 طرفه

 

   

تئودولیت مکانیکی مدل ) TDJ6E  طرح

 T16  ویلد ) با دقت/ 0 نظر / 59 بازدید