نرم افزار طرح مخلوط بتن به روش ملی

 

نرم افزار طرح اختلاط بتن به روش ملی

این نرم افزار نسبت های مخلوط بتن را بر اساس روش ملی طرح مخلوط بتن ارایه می دهد. همچنین می توانید چاپ دوم (ویرایش 1388) نشریه "ض-479 (روش ملی طرح مخلوط بتن) و راهنمای آن را از بخش "طرح اختلاط بتن" دریافت نمایید.

 

لینک دانلود (727.01 kB)

/ 0 نظر / 12 بازدید