تراورسهای چوبی

به منظور محافظت و افزایش طول عمر تراورسها، از موادی مانند روغن و یا قطران زغالسنگ برای اشباع تراورسها استفاده می شود.

تراورسهای از جنس راش و بلوط که در شمار چوبهای سخت قرار دارند معمولا در محورهای با بار زیاد، در قوسهای با شعاع کوچک، در شیبهای بیش از 5 در 1000 ، در تونلها، در قطعه خطهایی که تراکم جریان وجود دارد و در گذرگاههای همسطح و در خطوط سکوی قطار بکار گرفته می شوند. تراورسهای از جنس صنوبر و کاج که جزء چوبهای نرم محسوب می شوند، مقاومت بیشتری در برابر خوردگی و فساد دارند ولی مقاومتشان در مواردی مانند تعریض خط و لقی سوراخ پیچ پابند پایین تر از چوبهای سخت می باشد. همچنین به خوبی تراورسهای ساخته شده از چوب سخت، وظیفه انتقال بار به لایه های دانه ای بالاست را انجام نمی دهند. تراورسهای ساخته شده از چوب نرم مهمولا برای پلها پیشنهاد می گردد.

 

مزایا:

 این تراورسها قادر به مقاومت در برابر تکانها و لرزشهای ناشی از عبور بارهای سنگین می باشد، از این رو، سبب سر و صدای کمتر خط می گردد. این تراورسها با تمام انواع بالاست متناسب می باشد.

معایب: ولیکن این تراورسها در معرض خوردگی، پوسیدگی، حمله حشرات موذی، فرسایش محل پابندها، تاب برداشتن، ترک خوردگی، شکاف لبه ها (دو سر تراورس) و ... قرار می گیرند.

/ 0 نظر / 6 بازدید