سازه نگهبان - مهار متقابل

این روش که برای ترنچها بیشتر مورد نظر است به شرح زیر اجرا میشود.

روش اجرا

۱- حفر چاهکهایی یه قطر ۵۰ تا ۶۰ سانتیمتر و عمق ۳/۱ عمق گود در اطراف گود.

۲- نصب تیر آهنهای بال پهن یا معمولی به سایز ۱۶ تا ۲۰ در چاهکها.

۳- اتصال بالای تیر آهن ها بهم.

۴- اجرای حفاری و تکمیل اتصال اعضاء عمودی بهم بصورت شبکه  و در صورت نیاز تبدیل آنها به خرپا.

 

مزایای روش مهار متقابل

۱- سرعت اجرای مناسب.

۲- امکان استفاده مجدد از پروفیلها.

 

معایب روش مهار متقابل.

۱- جاگیر بودن زیاد سازه در گود.

۲- عدم اطمینان کافی در این روش که عمدتا منجر به تبدیل طرح شبیه خرپایی شده ولی با ایمنی کمتر.

۳- مناسب طرحهای بزرگ یا ساختمانی نیست.

/ 0 نظر / 35 بازدید