پلی استایرن منبسط شده(یونولیت سقفی)و روش اجرای آن

مزایای یونولیت نسبت به بلوک های سقفی:
 • سبکی سقف
 • کاهش میزان شمع بندی زیر سقف به میزان مورد توجه
 • سهولت اجرا
 • کاهش زمان اجرا
 • قیمت مناسب
 • راحتی سوراخ کاری جهت عبور لوله ها ی برق و تاسیسات
 • اقتصادی بودن
 • عایق صوت و حرارت
 • و...
در مقابل یونولیت سقفی نسبت به بلوک معایبی نیز دارد که البته قابل کنترل است که در زیر آنها اشاره شده است:
 • خطر آتش سوزی
 • ترک اندود زیر سقف
راه های کنترل یا حذف معایب فوق الذکر:
برای جلوگیری از آتش سوزی بعد از تامین مقاومت سقف و خودگیری بتن روی آن، می توان یونولیت را حذف کرد یا به عبارت دیگر آن را برش داد.
مرکز تحقیقات مسکن دو راه برای حذف یونولیت سقفی اعلام کرده است که عبارتند از:
 1. پس از بتن ریزی و پیش از رابیتس بندی مورد نیاز برای سقف.
 2. در نظر گرفتن تمهیداتی در قالب بندی سقف، پیش از بتن ریزی.
علاوه بر موارد فوق، طبق اعلام مرکز تحقیقات مسکن اتصال مستقیم نازک کاری به بلوک پلی استایرن ممنوع است و باید برای نازک کاری سقف، از سقف کاذب با اتصال مکانیکی به سقف سازه ای استفاده شود و حداقل 1.5 سانتیمتر اندود گچی بر روی سقف کاذب اجرا شود. به این منظور یک نمونه جزئیات مورد تایید این مرکز در شکل زیر به عنوان راهنما ارائه میشود:
 
 
 
مطابق دیتیل فوق اجرای رابیتس یا تور مرغی از ترک های ایجاد شده در اندود جلوگیری می کند، برخی از صاحب نظران از رابیتس یا تور مورغی در سقف ها با بلوک پلی استایرن با کلمه ی آرماتور یاد می کنند و اعتقاد دارند که عملکرد رابیتس یا تور مورغی در اندود مانند عملکرد آرماتور در بتن می باشد.حذف یا برش بلوک پلی استایرن بعد از اجرا از آتش سوزی آن جلوگیری می کند.
/ 0 نظر / 42 بازدید