ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری جهت افراد معلول جسمی – حرکتی

 

    - درمجتمع‌های مسکونی حداقل ۵% واحدهای تعاونی باید قابل استفاده جهت افراد معلول طراحی شده باشد.

 

هدف

    هدف از تدوین این ضوابط و مقررات،ساماندهی وضع موجود وشکل بخشیدن به توسعه آتی فضاهای شهری و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی درجهت دستیابی به استقلال فردی و حقوق اجتماعی آنان است .

 

 

    الف) ضوابط طراحی فضای شهری   

        پیاده رو : حداقل عرض مفید پیاده رو باید ۱۲۵ سانتی‌متر باشد.

        ۱- پیش آمدگی اشیاءنصب شده بر روی دیوار پیاده رو مانند تلفن‌ها و ... نباید بیشتر از ۱۰ سانتی‌متر باشد.

        ۲- پیاده روهای مسقف می‌بایست حداقل ۲۱۰ سانتی‌متر ارتفاع آزاد داشته باشد.

        ۳- حدکثر شیب طولی پیاده رو ۲% باشد.

        ۴- حدکثر شیب طولی پیاده رو ۵% باشد ، پیاده‌روهای با شیب بیش از ۵% ملزم به اجرای ضوابط سطح شیبدار خواهند بود.

        ۵- در صورت لزوم، وجود اختلاف سطح پیاده‌رو تا ۵/۲ سانتی‌متر مجاز است وبیش از آن مشمول رعایت ضوابط سطح شیبدار خواهد بود.

        ۶- قسمت اتصال دو پیاده‌رو می‌بایست مسطح و با ابعاد حداقل ۱۲۵×۱۲۵ سانتی‌متر طراحی گردد. (اختلاف سطح باید با تعبیه سطوح شیبدار در محلی غیر از محل اتصال انجام گیرد)

        ۷- حتی‌الامکان از نصب هرگونه شبکه در سطح پیاده رو جلوگیری شود.

 

    ب) ضوابط طراحی معماری

        ساختمانهای عمومی

        ساختمانهای عمومی به ساختمانهایی گفته می‌شود که یک نوع خدمات عمومی در اختیار افراد جامعه قرار می‌دهند.

        ۱- راه پله

 

            ۱-۱- حداقل عرض راه پله ۱۲۰ سانتی‌متر

            ۱-۲- نصب دستگرد در طرفین پله الزامی می باشد.

            ۱-۳- پله باید از جنس سخت و غیر لغزنده باشد.

            ۱-۴- حداقل ابعاد پاگرد پله باید ۱۲۰×۱۲۰ سانتیمتر باشد.

 

        ۲- سطح شیبدار

            ۲-۱- حداقل عرض شیبدار ۱۲۰ سانتیمتر باشد.

            ۲-۲- سطح شیبدار نباید دارای شیب عرضی باشد.

            ۲-۳- درصورتیکه سطح شیبدار در هوای آزاد واقع شود باید به طریقی طراحی گردد که از جمع‌شدن آب در سطح حرکت جلوگیری شود.

            ۲-۴- حداقل ابعاد پاگرد سطح شیبدار باید ۱۵۰×۱۵۰ سانتیمتر باشد.

            ۲-۵- در کنارهای عرضی و پاگرد سطح شیبدار پیش‌بینی لبه محافظ، حداقل به ارتفاع ۵ سانتیمتر با رنگ متضاد با محیط به نحوی که مانع لغزش استفاده کننده گردد الزامی است.

 

        ۳- آسانسور

            ۳-۱- در ساختمانهای عمومی که برای قابل دسترس بودن طبقات از آسانسور استفاده می‌شود، وجود حداقل یک آسانسور با مشخصات زیر الزامی است.

            ۳-۲- حداقل عرض مفید درب ۸۰ سانتیمتر.

            ۳-۳- حداقل ابعاد مفید اتاقک آسانسور ۱۴۰×۱۱۰ سانتیمتر

            ۳-۴- پوشش کف آسانسور محکم ، ثابت و غیر لغزنده

            ۳-۵- مجهز به دستگیره‌های کمکی در دیوارهای آسانسور درارتفاع ۸۵ سانتیمتری

            ۳-۶- آسانسور باید هم سطح ورودی و یا در دسترس بلامانع صندلی چرخدار قرار گیرد.

            ۳-۷- حداقل فضای انتظار در جلو آسانسور در هر طبقه ۱۵۰×۱۵۰ سانتیمتر

 

        ۴- فضاهای بهداشتی

            ۴-۱- در ساختمانهای عمومی تعبیه سرویس بهداشتی مخصوص افراد معلول الزامی است.

            ۴-۲- حداقل اندازه فضای سرویس بهداشتی باید ۱۷۰×۱۵۰سانتیمتر باشد تا گردش صندلی چرخدار در آن امکان پذیر باشد.

            ۴-۳- کاسه دستشویی باید درفضایی به ابعاد ۷۵×۱۲۰ سانتیمتر قرار گیرد تا امکان دستیابی از روبرو را فراهم سازد.

            ۴-۴- پیش‌بینی فضای آزاد به ارتفاع ۷۵ سانتیمتر از کف تا پایین لبه دستشویی الزامی است. عمق فضای آزاد برای زانو باید ۲۰ سانتیمتر و برای نوک پا ۴۵ سانتیمتر

 

        ۵- رستوران و چایخانه

            ۵-۱- حداقل ۵ درصد از تمام صندلیها و میزهای ثابت یا حداقل یکی از آنها ( هرکدام بیشتر باشد) در رستوران یا چایخانه‌ها باید قابل دسترس افراد معلول باشند.

            ۵-۲- عرض آزاد برای گذر صندلی چرخدار در صف دریافت غذا باید حداقل ۹۰ سانتیمتر باشد.

            ۵-۳- در سلف سرویس‌ها، پیشخوان مسیر حرکت سینی‌ها نباید بیش از ۸۵ سانتیمتر از کف تمام شده ارتفاع داشته باشد.

 

        ۶- مرکز تجاری

            ۱-۶- در محلی که پیشخوان‌های مراجعان بیشتر از ۹۰ سانتیمترارتفاع داشته و برای خرید و فروش اشیاء و همچنین بخش اجناس به مردم پیش‌بینی شده‌اند یک پیش‌خوان اضافی با یک بخش از پیشخوان اصلی باید با حدکثر ارتفاع بین ۷۰ تا ۸۵ سانتیمتر بالاتر از کف تمام شده در نظر گرفته شود.

            ۲-۶- درفروشگاهها حداقل یک مسیر پرداخت قابل دسترس پیش‌بینی شود. حداقل عرض این مسیر باید ۹۰ سانتیمتر بوده و ارتفاع پیشخوان مجاور از کف تمام شده نباید در طول مسیر از ۸۵ سانتیمتر بیشتر باشد.

/ 0 نظر / 44 بازدید