بالاست چیست و کاربرد آن در مهندسی عمران

 

 وظایف و نقش لایه بالاست:
1- تحمل نیروهای قائم، افقی و جانبی وارده بر تراورسها به منظور نگهداشتن خط در موقعیت معین خود
2- تامین بخشی از برجهندگی و جذب انرژی خط
3- پخش و انتقال بارها به لایه های تحتانی
4- زهکشی آبهای سطحی
5- تنظیم و تراز نمودن سطح ریل حین ریل گذاری و تعمیرات
6- میرایی و استهلاک ضربات، ارتعاشات و صداهای حاصل از حرکت وسایل نقلیه ریلی
7- عایق یخبندان برای لایه زیر خود
8- جلوگیری از رشد گیاهان در خط

مصالح مناسب برای بالاست:
کیفیت لایه بالاست بستگی به جنس مصالح بکار رفته و تراکم آنها دارد. مصالح بالاست باید برای انجام وظایف خود دارای ویژگیهای زیر باشند:

- مقاوم در برابر سائیدگی، خرده شدن و کوبیدگی باشند. (مقاومت و سختی بالا)
- مقاوم در برابر تاثیرات جوی، دارای استحکام کافی و نیز ساختار یکنواخت باشند. (دوام بالا)
- بمنظور جلوگیری از حرکت افقی تراورس، گیرائی کافی داشته، لبه هایی تیز و حتی المقدور مکعبی داشته باشند. بعبارتی از نوع سنگهای شکسته باشند. (پایداری)
- بالاست خوب باید اجازه نفوذ سریع آبهای سطحی را فراهم آورد. (زهکشی)
- براحتی قابل تهیه و ارزان باشد. (در دسترس بودن)
- ذرات آن ضریب ارتجاعی کافی داشته باشد.
- سنگ سازنده آن خلل و فرج نداشته، آب باران را در خود جمع نکند، و عاری از خاک و مواد زائد باشد.

/ 0 نظر / 24 بازدید