نکات اجرایی در سنگ نما

4- قبل از شروع عملیات سنگ در ارتفاع قاپان انداخته شود و در افق نیز آکس ستونها به وسیله ریسمان کشی چک شود تا ضخامت ملات خور مشخص شود
5- سعی شود از سنگهای که اصطلاحا آبشخور ندارند(جذب آب پایین ) دارند استفاده نگردد چون باعث عدم چسبندگی سنگ به ملات میشود.
6- درز بند سنگ (فاصله چیدن سنگها کنار هم) نباید از 2 میلیمتر بیشتر شود.
7- پس از اتمام عملیات سنگ نما بوسیله دوغاب سیمان بند سنگها پر شود.
8- اگر سنگ بدون اسکوپ سیمی نصب شود و بعد از مدتی بیفتد بعد از ترمیم آن باید حتماَ پیچ رولپلاگ گردد.

تخلفات که پیمانکار در عکس بالا انجام داد و با پر کردن پشت سنگ با خرده آجر برای مصرف کم ملات و اسکوپ نکردن سنگ باعث افتادن سنگ شده است.

/ 0 نظر / 108 بازدید