سوالات مبحث پنجم مصالح و فراورده های ساختمانی


4 – مرجع تائید فناوری های نوین و شیوه های تولید صنعتی ساختمان چیست ؟
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
5 – مراحل اخذ تائیدیه فنی :
1 – ارسال تقاضای کتبی به ریاست یا معاونت تحقیقات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مبنی بر درخواست تائیدیه فنی در راستای استفاده از تسهیلات مالی تبصره 6 به همراه معرفی جامع و کامل سیستم پیشنهادی
2 – تکمیل مدارک ارسالی با توجه به مکاتبات بعدی بین این مرکز و متقاضیان
3 - تهیه فایل PowerPoint مشتمل بر معرفی کلیه مشخصات فنی و قابلیت های فن آوری نوین جهت ارائه در کمیته تخصصی
4 – اعلام نظر کمیته تخصصی مبنی بر تائید و یا رد سیستم ارائه شده
5 – ابلاغ نتیجه به وزارت متبوع و متقاضیان محترم

1 – مزایای سازه های فولادی گالوانیزه سردنورد شده سبک کدام است ؟
1 - سبکی 2 - مقاومت و سختی بالا 3 – نصب سریع و آسان 4 – همه موارد
2 – مراحل ساخت خانه های پیش ساخته کدام گزینه نمی باشد ؟
1 – نصب پانل های پوشش داخلی و خارجی 2 – نصب لایه عایق حرارتی ، رطوبتی و صوتی
3 – اجرای اسکلت 4 – خاک برداری
3 – کدام از مراحل زیر جز مراحل اجرای سازه است ؟
1 – آماده سازی بستر ساختمان
2 – اجرای فونداسیون شنارژی
3 – کاشت میلگرد انتظار
4 – موارد 1 و 3 
4 – از جمله مزایای پانلهای سفالی کدام نیست ؟
1 – سبک بودن
2 – اجرای سریع
3 – تنوع طرح و رنگ
4 – ضد ضربه
5 – ملاتی که به عنوان ترکیبی از ماسه ، سیمان یا گچ ، الیاف و افزودنی ها ، به صورت کارخانه ای تعریف می شود چه نوع ملاتی نامیده می شود ؟
1 – ملات پایه گچی
2 – ملات پایه سیمانی
3 – ملات پایه شنی
4 – ملات خشک 

6 – کدام مورد از مزایای ملات خشک می باشد ؟
1 – حمل و نقل آسان
2 – کاهش وزن ساختمان
3 – کاهش پرت و دوباره کاری
4 – صرفه جویی در هزینه حمل
7 – انواع روشهای استفاده از ملات خشک در کارگاه کدام است ؟
1 – اختلاط دستی
2 – اختلاط ماشینی و حمل دستی
3 – اختلاط ماشین و پمپاژ
4 – همه موارد
8 – انواع ماشین آلات مورد استفاده در کارخانه تولید ملات خشک کدام است ؟
1 – سیستم سیلو
2 – سرند 
3 – سیستم پمپاژ
4 – سیستم های حمل دستی
9 – مزایای پانل های پیش ساخته بتنی چیست ؟
1 – سبک
2 – عایق صوتی
3 – افزایش طول عمر بنا
4 – کاهش هزینه


10 – کدام از موارد زیر جزء مصالح ساختمانی محسوب نمی شود ؟
1 – گچ 
2 – پارچه
3 – یخ
4 – پلاستیک
11 - ..................... پدیده یا محصول مرکب و تلفیقی است که حاصل فعالیت و دخالت تخصص های متفاوت علمی و اجرایی در رده های مختلف تصمیم گیری ، طراحی و ساخت است .
1 – ساختمان
2 – مصالح ساختمانی
3 – سیستم ساختمانی
4 – هیچکدام
12 – پنل های سفالی کدام قسمت های ساختمان کاربرد دارد ؟
1 – قسمت های داخلی
2 – سقف
3 – نمای خارجی
4 – موارد 1 و 3
13 – دهانه های باربر به چند روش ایجاد شده اند ؟
1 – یک روش
2 – دو روش
3 – چهار روش
4 – هیچکدام
14 – کدام یک از موارد زیر جزء مزایای Lsf نمی باشد ؟
1 – کاهش جرم ساختمان
2 – کاهش هزینه در مصالح
3 – کاهش زمان احداث
4 – افزایش نیروی انسانی


تعاریف – اطلاعات اولیه برای انتخاب آسانسور – طراحی و آماده سازی محا آسانسور آزمایش و تحویل گیری – حفاظت در مقابل آتش
پله برقی : تعاریف و اصطلاحات – اطلاعات اولیه طراحی – ویژگی های سازه و نحوه انتخاب پله برقی - تاثیرات پله برقی بر سازه ساختمان

1- شناسنامه فنی و ملکی ساختمان چیست؟
سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان استان صادر می گردد

2- نقشه چون ساخت چیست ؟
نقشه چون ساخت نقشه ای میباشد که ساده تر است و در آن اطلاعات بیشتری ذکر شده تا افرادی مانند استادکارها هم بتوانند آن را بخوانند.

3- شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کل کشور توسط چه ارگانی تهیه می شود ؟
وزارت مسکن و شهر سازی

4- صدور شناسنامه فنی و مکی ساختمان مستلزم چیست ؟
تهیه و تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان

5- دفترچه اطلاعات ساختمان مشتمل بر چیست ؟
جداول مربوط به روند تهیه طرح – اجرا – نظارت و اطلاعات ساختمان1- چه کسی مکلف است اطلاعات عملیات اجرایی را مرحله به مرحله در دفترچه اطلاعات ساختمان وارد کند و تاییدیه های ناظران را در هر مرحله اخذ نماید ؟
الف- مالک ب- مجری × ج- طراح د- سازمان مسکن و شهرسازی

2- سازمان استان شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را در طی چند روز صادر می نماید ؟
الف- حداکثر 15 روز × ب- حداقل 10 روز ج- حداکثر 20روز د- کمتر از یک ماه

3- تخلف استنکاف از ثبت اطلاعات ساختمان از جانب طراحان ، ناظران و مجریان توسط چه ارگانی قابل پیگیری می باشد .
الف- شهر داری ب- مسکن و شهرسازی ج- سازمان استان × د- نیروی انتظامی

4- کدام عبارت نادرست است ؟
الف- صدور المثنی طبق ضوابطی که توسط سازمان تعیین می شود بلامانع است.
ب- هر نهاد یا شخص وارد کننده اطلاعات فقط در قبال اطلاعات خود مسئول است.
ج- طراح مکلف است جهت دریافت گواهی پایان کار، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر شده توسط سازمان استان ، را در اختیار مرجع صدور پروانه ساختمان قرار دهد . ×
د- مجری مکلف است تصویر پروانه ساختمان را به سازمان استان تحویل دهد.

5- کنترل روش طراحی و محاسبات سازه ابتدا توسط چه فردی تایید می شود ؟
الف – مجری ب – طراح × ج – سازمان استان د- مهندس ناظر

6- تهیه نقشه معماری منطبق بر ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در حیطه وظایف چه کسی است ؟
الف – مهندس عمران ب – طراح× ج- مجری د- ناظر

7- چه کسی جهت اصلاح نقص و ایرادهای نقشه ، موارد را رسما و کتبا به طراح اعلام می نماید ؟
الف - شهرداری ب- مجری× ج- دفتر فنی و مهندسی د- ناظر

8- مرجع صدور پروانه ساختمان در صورت کامل بودن نقشه های معماری اقدام به چه کاری می کند ؟
الف – دستور ساخت ج- صدور صورت حساب عوارض×
ب- تهیه شناسنامه فنی د- اصلاح نقص و ایرادهای نقشه


9- چه کسی نقشه های اجرایی معماری سازه ای و تاسیساتی را تهیه می کند ؟
الف - طراح ساختمان × ج- سازمان استان
ب- مجری ساختمان د- دفتر فنی و مهندسی


10 -مدت بررسی نقشه ها و تایید آن توسط سازمان چند روز است ؟
الف- کمتر از یک ماه × ج- 20 روز
ب- یک ماه د- محدودیت زمانی ندارد
11- تعداد و زیر بنای کار مورد نظر توسط چه کسی در دفتر ظرفیت اشتغال مجریان ثبت می گردد ؟
الف – سازمان استان × ج- مجری
ب- شهرداری د- طراح

12- پس از تکمیل و تایید جداول در پایان کار دفترچه به چه منظوری به سازمان استان تحویل داده می شود ؟
الف – صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان × ج- مجری
ب- صدور صورتحساب د- اصلاح نقص یا ایراد نقشه

13- در برابر صحت و سقم اطلاعات وارد شده در دفترچه اطلاعات ساختمان چه کسی مسئول است ؟
الف- سازمان استان ج- مجری
ب- طراح د- شخص وارد کننده اطلاعات ×


14- صدور شناسنامه المثنی ...............................
الف- طبق ضوابطی که توسط سازمان تعیین می شود بلا مانع است . ×
ب- بلامانع است
ج- ممکن نمی باشد
د- هیچ کدام


15- استنکاف از ثبت اطلاعات ساختمان از جانب ............................................ به عنوان تخلف محسوب و توسط سازمان استان قابل پیگرد است .
الف- مالک ساختمان
ب- طراحان- ناظران - مجریان ×
ج- شهرداری
د- سازمان استان

/ 0 نظر / 110 بازدید