توضیحات عمومی در رابطه با ساخت سوله

جوش های مصرفی:

جوش های مصرفی با توجه به آئین نامه AWS می تواند از 4 میلیمتر الی 20میلیمتر متغییر  باشد که نحوه اجرای جوش های نفوذی در حالت گوشه ای و سپری و شیاری نیز تابع آئین نامه AWS آمریکا  و یا آیین نامه جوشکاری ایران انجام  گردد .( کلیه جوشها ببهتر است صورت زیر پودری انجام گردد ) .

- کلیه قطعات سازه به صورت 100% جوشکاری گردد ودر ضمن جوشکاری طولی قطعات به وسیله جوش زیرپودریSAW انجام بگیرد.

- جوشکاری در محلهای قطع ورق و همچنین در محل اتصالات به صورت نفوذی باشد.

- برای جوشهای نفوذی و نیمه نفوذی تست التراسونیک و برای جوشهای گوشه تست مایع نافذ به وسیله واحد QC  انجام شود.

الکترود ها :

- الکترود مصرفی برای جوشهای گوشه از نوع E6013 و برای جوشهای نفوذی E6010 باشد.

جهت مصارف عمومی از الکترود های 6013 E و جوش های نفوذی از الکترود های 7018 E استتفاده  گردد .

جوشکاری قطعات تحت بار های دینامیکی ( مانند براکت جرثقیل و تیر حمال جرتقیل ) از الکترود هایE7018 استفاده می شود .

پیچ های مصرفی :

عمده مصرف پیچها در اتصالات سازه های صنعتی ( سوله )از نوع 325 A یا معادل آن 8,8 می باشد .

- پیچ و مهره مصرفی از نوع پر مقاومت A325 و یا M8.8 با تنش تسلیم Fy=6400 kg/cm2  میباشد.

برش ورق ها :

جهت برش ورق ها تا ضخامت 25 میلیمتر از گیوتین استفاده گردد .
جهت برش ورق ها با ضخامت بالاتر از 25 میلیمتر از دستگاه برش اتو ماتیک( برش ریلی یا برش برقی )استفاده میشود

 


- آئین نامه های مورد استفاده جهت طراحی سازه :
مباحث ششم ،نهم و دهم مقررات ملی ساختمان ایران ، آئین نامه2800 لرزه ای ایران و آئین نامه های AISC وACI آمریکا.

- حداکثر رواداریهای مجاز
حداکثر رواداریهای مجاز طبق مبحث 11 مقررات ملی ساختمان در ساخت ونصب رعایت گردد.

- رنگ مصرفی
رنگ مصرفی از نوع انواع زینک کرومات با ضخامت حداقل 0.5 میکرون  باشد.

- تهیه نقشه:
تهیه نقشه های شاپ سازه و همچنین دفترچه محاسبات همراه سازه ارائه گردد.

 

مطالب مرتبط :

آشنایی با انواع سوله

اطلاعات لازم جهت طراحی ساختمانهای صنعتی

روند کنترل سوله در سازمان نظام مهندسی

بارهای محاسباتی وارد بر یک ساختمان صنعتی

اجزا ی تشکیل دهنده قاب صنعتی

مقایسه وزن واحد سطح سوله ها

/ 0 نظر / 31 بازدید