طراحی آسفالت ردمیکس به روش مارشال

آسفالت سرد به دو روش کلی ساخته و پرداخته می شود یکی آسفالت سرد پیش سساخته که در محل کارخانه آسفالت ساخته می شود و  با توجه به نوع قیر و حلال مصرف شده می تواند تا مدتی به صورت آماده مصرف  شود و دیگری آسفالت ردمیکس که در واقع همانگونه که از نامش پیداست مخلوط در محل راه می باشد و البته هر کدام از دو فرم بالا به زیر مجموعه های بسیاری تقسیم می شود.

در این مقاله  هر جا سخن از آسفالت به میان  می رود منظور آسفالت سرد بروش ردمیکس می باشد .

آسفالت سرد بروش مخلوط در محل راه یا ردمیکس  تشکیل شده از دو فاز عمده قیر و مصالح سنگی این دو فاز هر یک باید به طور  جداگانه دارای مشخصاتی باشند که در نهایت سازنده مخلوطی باشند با مشخصات  فنی عموماً در کشورهای مختلف دنیا از استانداردهای مختلفی پیروی می شود که  توصیف جداگانه‌ای برای هر یک از موارد فوق دارد اما به جرات می توان گفت که اغلب این مشخصات باتوجه به امکانات موجود آنها دارای ملاحظاتی می باشد و  در نهایت در توضیح اخیر باید گفت پذیرفته ترین مخلوط آنست که باتوجه به  امکانات موجود بالاترین اعداد را از خود ارائه دهد و از حداقل‌هایی که در  استانداردها آمده کمتر نباشد تا بتواند در مقابل شرایط مختلف جوی و ترافیک  مورد نظر استقامت نماید. متاسفانه در کشور ما علیرغم عمر چندین ساله این  نوع آسفالت که تقریبا در حدود 3 دهه و یا بیشتر می باشد هنوز توصیف واقعی و روش طراحی درستی جهت این نوع پر مصرف آسفالت توصیه نشده است گرچه در  نشریه101 سازمان برنامه و بودجه در فصل شانزدهم اشاره ای به طرح این نوع  آسفالت شده و مشخصات استاندارد مصالح آورده شده ولی راه حل درست و اجرایی  جهت طرح آسفالت و تعیین درصد قیر مورد مصرف توصیه نشده و فقط فرمول‌هایی به صورت تجربی آنهم فقط در حالت  اضطراری قید گردیده ولی گویا این لغت  اضطراری حذف به اصرار گردیده و عموم آسفالتهای ردمیکس که در چندین سال اخیر ساخته شده فقط به اتکای فرمول‌های مذکور و یا تجربیات شخصی ساخته شده و  گرچه در بعضی مواقع آنهم بصورت نادرست از آب در آمده ولی چنانچه قدری بی  غرض نظر به راهها  بیفکنیم مایه شرمساری مهندسین راهساز است.

توضیح : این نشریه با توجه به آیین نامه  ASTMD 4215 ویژه مخلوطهای آسفالت سرد که برای نخستین بار در سال 1982  استاندارد شده و در سال 1989 مورد تجدید نظر قرار گرفته تهیه و تدوین شده  است.

 

طرح آسفالت :

در اینجا لازم است تا مفاهیم اساسی مانند خود کلمه  طرح آسفالت  را بشناسیم :

منظور از طرح آسفالت یعنی معین نمودن  معیارهایی که بر اساس آن بتوانیم اولا در کارگاه آسفالت تهیه نماییم و  ثانیا بر اساس آنها آسفالت پخش شده در سطح راه را کنترل نماییم و این  معیارها عبارتند از :

 

1-  وزن مخصوص واقعی آسفالت متراکم شده

2- درصد حجمی فضای خالی آسفالت متراکم شده

3  -تاب فشاری ( استحکام ) آسفالت متراکم  شده 

4 -تغییر شکل نسبی ( روانی )  آسفالت متراکم  شده

5- درصد حجمی فضای خالی مصالح سنگی در آسفالت متراکم شده که در آزمایشگاه ابتدا معیارهای فوق برای آسفالت مورد آزمایش  تعیین می گردد،سپس با استفاده از نتایج حاصله مناسبترین درصد قیر آسفالت  مورد عمل بشرحی که بعدا خواهد آمد محاسبه می گردد و در واقع طرح آسفالت  عبارتست از :

مجموعه پنج عیار فوق به انضمام درصد  قیر

و با استفاده از طرح تهیه شده در آزمایشگاه  مصالح در محل مناسب دپو می شود و سپس با قیر مورد نظر مخلوط می گردد و در  نهایت پس از پخش در سطح راه نیز مورد آزمایش قرار می گیرد و در نهایت پس از پخش در سطح راه نیز مورد آزمایش قرار می گیرد  و کلیه معیارهای مذکور در  فوق مورد سنجش قرار می گیرند و با آنچه در طرح آمده است مقایسه می گردد. بر خلاف روش ساخت آسفالت گرم در اینجا با توجه به اینکه استاندارد دانه بندی  مصالح را مشخص نموده فرمول کارگاهی ( پیشنهادی ) پیمانکار وجود ندارد و  باید بتوان با مصالح موجود بهترین مشخصات منطبق بر استاندارد را تهیه کرد .

هدف از انجام طرح آسفالت و در واقع آزمایش  مذکور عبارتست از پیدا کردن روابط بین تراکم وزن مخصوص  فضای خالی و مقاومت فشاری و روانی آسفالت با درصد قیر و رسم منحنی های مربوطه و با استفاده از این منحنی ها یافتن قیر بهینه که بعنوان درصد قیر مخلوط ارائه می گردد .

»» لوازم مورد نیاز جهت انجام این آزمایش  عبارتند از اقلام ذیل که در صفحه  قیر و آسفالت قابل مشاهده است :

1 - دستگاه جک فشاری مارشال آسفالت

2 - چکش و پایه تراکم آسفالت

3 - قالب نمونه گیری

4- نمونه در آور

5- حمام آبگرم

6-  گرمخانه با تهویه( فن دار)

 7- مخلوط کن آسفالت که در صورت نداشتن  اشکالی ندارد

8- ترازوهای دقیق آزمایشگاهی

9- انواع سینی بزرگ و کوچک

- 10پارافین جامد و وسیله ای جهت گرم کردن آن 

همانگونه که در ابتدا آمد چون آسفالت دارای  دو فاز می باشد لذا لازم است تا قبل از پرداختن به شرح آزمایش اطلاعاتی از  چگونگی مصالح مورد مصرف داشته باشیم.

 

آزمایش‌های مورد نیاز بر روی مصالح :

 1 -نمونه برداری از مصالح سنگی

2 -آزمایش دانه بندی بر طبق استانداردASTM  –D422  

3- آزمایش تعیین درصد سایش مصالح به روش لوس  انجلس بر طبق استاندارد  ASTM-C131

4 -تعیین ارزش ماسه أی مصالح بر طبق  استاندارد ASTM-D2419

5 -تعیین حدود آتربرگ بر طبق استاندارد     ASTM-424/D423

6- تعیین درصد شکستگی مصالح سنگی

7- تعیین وزن مخصوص و جذب ‌‌آب مصالح سنگی بر طبق استاندارد  ASTM-C128.C127

8- تعیین درصد مواد فرار ( حلال ) قیر

پس از انجام آزمایشات فوق و بدست آوردن  مشخصات مصالح مورد استفاده در مخلوط لازم است تا نسبت اختلاط مصالح سنگی را که اغلب از دو یا چند نوع مصالح می باشد با یکی از روش های مرسوم  بیابیم،که روشهای مورد استفاده از چهار نوع ذیل خارج نیستند و اصولاً  اجباری در استفاده از هر یک از روشها نمی باشد که عبارتند از :

1- روش سعی و خطا ( try  &  Error )

2- روش ترسیمی مربع (  Square graph)

3 -روش معادلات چند مجهولی (EQUATION  )

4- روش ترسیمی مختصات قطبی

حدود مشخصات مورد استفاده نیز با توجه به  حساسیت و با ظرافت هر چه بیشتر از روی جدول مربوطه انتخاب می گردد و از  ملاحظات مربوط به انتخاب دانه بندی می توان از الک نمره 4 بعنوان مرز بین  شن و ماسه در مصالح سنگی نام برد و هرچه عدد متوسط در حدود  مشخصات در این  الک به درصد عبوری مصالح سنگی در این الک چه در ماسه و چه در شن ریزدانه  نزدیکتر باشد انتخاب آسان تر خواهد شد .

در طرح آسفالت سرد (ردمیکس) به روش مارشال  تفاوت اساسی در دمای اختلاط مصالح سنگی و نیز درجه حرارت تراکم نمونه های  مارشال تصعید مواد حلال قیر و درجه حرارت آزمایش نمونه هاست و همانطورکه در فهرست اقلام مورد نیاز در طرح آسفالت گرم است .     

با توجه به فرمول طرح اختلاط که از بالا حاصل شده حدود 18 الی  21 نمونه  1200 گرمی مصالح سنگی تهیه می شود که این  نمونه ها در ظرفهای فلزی (سینی) به مدت 24 ساعت در داخل آون (گرمخانه)  گذارده می شوند تا در درجه حرارت 5+110 درجه سانتیگراد به مقدار مورد نیاز  گرم شوند و ضمناً آب موجود در میان دانه های سنگی نیز تبخیر شود  (توضیح  اینکه چون نمونه های 1200 گرمی به صورت  3 تایی با هر درصد قیر مورد آزمایش قرار می گیرند می توانیم به جهت سهولت در کار هر 3 نمونه را که جمعا 3600  گرم می شود در یک سینی ریخته وبا هم آزمایش کنیم و پس از تهیه مخلوط وزن  مورد نظر را استفاده کنیم) و پس از این که قیر مورد استفاده در یک کارگاه  را که مثلا قیر ( MC  250 ) می باشد را در ظرفی درب دار و در آون ( نه با  شعله مستقیم ) به دمای (74 ) درجه سانتیگراد رساندیم به ترتیب از 3 یا 3.5  درصد وزنی نسبت به وزن مصالح سنگی قیر اضافه می کنیم به نحوی که سه عدد  نمونه با 3 درصد قیر داشته باشیم . سه عدد نمونه با درصد 4 و … درصد قیر  داشته باشیم .

 -در تهیه نمونه ها بایستی نهایت دقت به عمل  آید و توجه کنند که تمام اوزان قبل از گذاردن روی ترازو به دقت محاسبه شده  باشد و بعد از کالیبره کردن ترازو بر روی عدد محاسبه شده با احتساب تمام  جوانب از جمله پاره سنگ نمودن پاتیل ( ظرفی که در آن مخلوط به هم زده می  شود که اعم از پارچ مخلوط کن برقی و یا ظرف دیواره بلند فلزی با عرض نسبتا  زیاد مثلا  30 40  سانتی متر) باشد و در زمانی که مصالح و قیر بر روی کفه  ترازو در حال توزین است مصالح سنگی درجه حرارتی در حدود 14+74 درجه  سانتیگراد را دارا باشد .

    قبل از ریختن قیر مصالح سنگی داخل ظرف را بصورت آخوره در آورده و سپس قیر گرم شده را به آرامی داخل آخوره می ریزیم  تا ترازو به حالت تعادل خود برسد و سپس آن را در داخل مخلوط کن قرار می  دهیم تا کاملاً مخلوط یکنواختی بدست آید و چنانچه مخلوط کن نداشتیم به سرعت بوسیله کاردک تمیزی مصالح سنگی را با قیر مخلوط می کنیم و آنقدر ادامه می  دهیم تا سنگدانه ها کاملاً اندود شود .

در این مرحله باید دقت شود که سنگدانه ها از  ظرف خارج نشود و همینطور قیر چسبیده به کاردک را پس از مخلوط کردن کاملا  تمیز کرده و مواد چسبیده به آن را داخل ظرف می ریزیم .

مخلوط  را  داخل  ظرف  ریخته  و  جهت  تصعید   حلال‌های  قیر  در حد50  مواد فرار قیر در داخل آون در دمای 11 + 99 درجه  سانتیگراد قرار می دهیم و دریچه هوای آون را کاملا باز می کنیم و برای  تسریع در عمل تصعید هر 45 دقیقه یکبار نمونه را از آون خارج کرده و بهم می  زنیم و پس از توزین تا رسیدن به  حد50 تصعید که قبلاً برای هر درصد قیر  جداگانه محاسبه کرده ایم در آون قرار می دهیم .

توضیح : با توجه به این مطلب که اغلب  آسفالت‌های ردمیکس در ایران با قیر MC  250 تولید پالایشگاه‌های شیراز یا  اصفهان ساخته می شود و این قیر کلاً‌ 22  مواد فرار (حلال) در خود دارد که  50  درصد وزنی آن معادل 11 درصد وزن قیر مورد استفاده می باشد و مثلا اگر  درصد قیر نسبت به مخلوط آسفالت قبل از تصعید 4 باشد وزن آن مخلوط 3600  گرم   (3600 =1200 ×3 )  باشد خواهیم داشت :

وزن  قیر                                                                           gr  144  = % 4 × 3600

مقدار وزنی که باید تصعید  شود                                          gr 16   1584 = % 11 × 144 

وزن مخلوط آسفالت پس از %50  تصعید                                         3584 = 16 - 3600

بعد از اینکه  % 50 قیر مخلوط آسفالت تصعید  شد برای انجام آزمایش تراکم مارشال بلافاصله نمونه را در داخل سینی به سه  قسمت 1200 گرمی بطور تقریبی تقسیم می کنیم و هر قسمت در داخل یک سینی  کوچکتر ریخته می شود . برای انجام آزمایش تراکم درجه حرارت مخلوط باید حدود  100 درجه سانتیگراد باشد لذا درجه حرارت مخلوط را در این مرحله کنترل می  کنیم .

قالب ، زیر قالب و چکش مارشال بایستی تا  حدود  C 150 - 93 درجه گرم شوند و سپس مخلوط آسفالتی مرحله قبل را در داخل  قالب ریخته و با توجه به جدول مربوطه مطابق با مشخصات استاندارد و با توجه  به نوع راه و ترافیک به تعداد مندرج در جدول در طرفین نمونه حاضر وارد می  شود ( کوبیده می شود ) و پس از سرد شدن نمونه ها را از داخل قالب در آورده و حداقل 2 ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد (دمای اطاق) نگهداری می کنیم .  نظر به اینکه مقاومت  نمونه ها بستگی مستقیم به ارتفاع آن دارد لذا قبل از  تعیین وزن مخصوص ابتدا با کولیس ارتفاع نمونه را اندازه می گیریم .

پس از آنکه کلیه نمونه ها کوبیده شد و از  قالب خارج گردید وزن مخصوص آنها با یکی از روش‌ها مثلا اندود کردن با  پارافین به شرح ذیل اندازه گیری می شود که البته این روش در مورد نمونه  هایی که سطوح جانبی آن دارای خلل و فرج زیاد باشند استفاده می گردد در این  روش ابتدا پارافین تا درجه حرارت لازم گرم می شود به نحوی که چنانچه بر روی سطح آن فوت کنیم سطح آن سفت شود و سپس نمونه آسفالت را به وسیله قطعه سیمی که بدور آن پیچیده شده و محکم گردیده در پارافین غوطه ور کرده و وزن مخصوص آن را پس از سرد شدن از فرمول ذیل بدست می آورند .

                         p=A/((B-C)-(B-A)/GP))

که در آن پارامترهای بکار رفته بترتیب  عبارتند از :

     A: وزن نمونه در هوا

 B    : وزن نمونه با اندود پارافین در هوا

 C    : وزن نمونه با اندود پارافین در آب

 GP   : وزن مخصوص پارافی

توضیح : جهت برداشتن پارافین اندود شده از  روی نمونه کافیست توسط کاردک خطی در جهت ارتفاع بر روی آن کشیده شود سپس  آنرا چند دقیقه در آب با درجه حرارت C  50 درجه قرار می دهیم تا پارافین  ورقه شده و جدا گردد .

 

تعیین تاب فشاری ( استحکام=Stability)

تغییر شکل نسبی آسفالت معیاریست از میزان  وارفتن و یا به عبارت بهتر تغییر شکل نسبی آسفالت تحت تاثیر بار وارده به  طوری‌که هر چه تغییر شکل نسبی بیشتر باشد میزان وارفتن آسفالت پخش شده تحت  تاثیر بار بیشتر خواهد بود و تاب فشاری آسفالت عبارتست از بیشینه مقدار  باری که نمونه آسفالت بر حسب کیلو گرم می تواند بدون اینکه شکستگی در آن  ایجاد شود تحمل نماید .

پس از انجام آزمایش وزن مخصوص نمونه ها را  درون فک مارشال قرار می دهیم که درجه حرارت فک باید بین 38-21 درجه باشد و  میتوان به کمک آب گرم این کار را انجام داد . سپس به کمک دستگاه مارشال  مورد آزمایش قرار می دهند . در صورتی که دستگاه از نوع دیجیتالی باشد ،  نیاز به قرائت کردن همزمان دو نفری ندارد ولی چنانچه دستگاه دیگری در  اختیار داریم که با سیستم رینگ و گیج کار می کند در تمام مراحل انجام  آزمایش باید دو نفر بطور همزمان حضور داشته باشند که در هنگام مکث عقربه  بار وارده بر روی عددی یا شروع به برگشتن آن،نفر دیگر روانی را قرائت نماید که با علامت چک اینکار معمولا صورت می پذیرد . به‌هر‌حال در مورد دستگاه  های دیجیتال این کار خودکار انجام می شود و فقط کافیست پس از شکستن هر  نمونه کلید (reset ) را فشار دهیم .

میانگین هر نمونه ( مربوط به یک درصد قیر )  را نیز درستون مربوطه یادداشت می کنند و همانطورکه قبلا ذکر شد چون مقاومت  نمونه ها بستگی به ارتفاع آنها دارد بایستی مقدار حداکثر بار وارده را بر  حسب ارتفاع استاندارد تصحیح کنیم و برای تصیح مقدار مقاومت مارشال نمونه  هایی که ارتفاع آنها کمتر ویا بیشتر از  2 اینچ باشد در ضریبی موسوم به  نسبت همبستگی که مقدار آن از جدول مربوطه تعیین می گردد ضرب کنیم .

چنانچه خواسته باشیم اثر آب را بر مقاومت  روانی و چسبندگی نمونه های مارشال اندازه گیری کنیم باید نمونه های تهیه  شده را مدت چهار روز در آب با درجه حرارت 25  درجه (حرارت آزمایشگاه ) و یا در حمام مخصوص نگهداری نمود و سپس مورد آزمایش قرار دهیم . بدیهی است این  آزمایش را باید بر روی نمونه هایی انجام دهید که درصد قیر آن بر اساس طرح  آسفالت تعیین شده هم چنین سایر ارزش‌های دیگر مخلوط آسفالتی در این درصد  قیر با مشخصات طرح برابری داشته باشد .

 

درصد فضای خالی آسفالت  (Void Ratio  )

فضای خالی در یک نمونه متراکم شده آسفالت به  حبابهای کوچکی گفته می شود که در خلل و فرج نمونه وجود دارد فضای خالی به  صورت درصد حجمی نسبت به حجم نمونه کوبیده شده بیان می شود و داشتن میزان  این پارامتر در آسفالت پخش شده در سطح راه اهمیت حیاتی دارد . چنانچه فضای  خالی آسفالتی خیلی کم باشد ( حدود %1 ) احتمال دارد که قیر از سطح راه  بیرون بزند و نیز عوارض دیگری در قشر آسفالت پدیدار گردد .

در تابستان به دلیل گرمای هوا قیر موجود در  اطراف مصالح کمی ازدیاد حجم پیدا کرده و در صورتیکه فضای خالی کم باشد قیر  از سطح راه بیرون می زند . از طرف دیگر درصد حجمی فضای خالی آسفالت چنانچه  از حد مجاز بیشتر باشد . معایب بسیاری در قشر آسفالت ایجاد می کند و که  خصوصاً ورود آب وهوا در اینگونه آسفالت‌ها است .

مهمترین عواملی که در میزان فضای خالی آسفالت موثرند عبارتند از :

الف ) دانه بندی مصالح سنگی آسفالت

ب ) درصد قیر آسفالت

ج ) کوبیدگی قشر آسفالت

در مورد عامل  ( الف ) بایستی متذکر شد که  برای آسفالت سرد حدود مجاز دانه بندی تعیین شده است که طرح بایستی با آن  متناسب باشد . در رابطه با بند ( ب ) نیز به کمک طرح مارشال که این بحث  قسمتی از آن می باشد بهترین  درصد  قیر با رعایت میزان فضای خالی آسفالت  تعیین می گردد .

اما در رابطه با بند  (ج) که اثر قطعی در  میزان فضای خالی آسفالت دارد بایستی برای تعیین فضای خالی آسفالت از رابطه  زیر استفاده می کنیم .

 

      وزن مخصوص نمونه آسفالت   GB

( --------------------------------   × 100 )  – 100 = درصد فضای خالی آسفالت  (V.M.A  )

  وزن مخصوص ماکزیمم آسفالت   GMT 

 

وزن مخصوص بیشینه آسفالت عبارتست از وزن  مخصوص آسفالت در شرایطی که تخلخل آن صفر باشد که این مقدار برای هر درصد  قیر به دو روش بدست می آید :

 

1- روش  رایس

2- روش  تئوری

که حداکثر وزن مخصوص تئوریک با استفاده از  رابطه زیر بدست می آید:.

GMT =100/ ( (%AC/GAC ) + ( % Agg / Gag ) )

 

که  در آن  :

 

GMT : حداکثروزن مخصو ص تئوریک  

AC%: درصد قیرنسبت به آسفالت

ِAgg : درصد مصالح سنگی نسبت به آسفالت

GAC :وزن مخصوص قیر پس از 50 % تصعید  (   برای قیر   MC250 این مقدار 98 % است  )

GAg : وزن مخصوص واقعی ( موثر ) مصالح سنگی

 

درصد حجمی فضای خالی مصالح سنگی

فضای خالی بین دانه های مصالح سنگی در یک  نمونه متراکم شده فاکتور مهم دیگری است که در طرح مارشال مورد بررسی قرار  می گیرد . میزان فضای خالی مصالح سنگی به نحو موثری در مقدار فضای خالی  آسفالت  (V.M.A  ) تاثیر  دارد . چنانچه درصد حجمی فضای خالی مصالح سنگی  خیلی زیاد باشد . درصد حجمی فضای خالی آسفالت ( V.M.A بیشتر خواهد شد و  بالعکس . که مقدار حداقل مجاز آن در جدول مربوطه آمده است .

درصدد حجمی فضای خالی مصالح سنگی از رابطه  زیر بدست می آید:

 

V.M.A = 100- ( ( GB *  %  Agg   ) / GAm  )

که  در آن :

: GB وزن مخصوص نمونه آسفالت

GAm : وزن مخصوص حقیقی مصالح سنگی

 

تعیین درصد قیر بهینه

منظور از تعیین درصد قیر بهینه بدست آوردن  بهترین درصد قیری است که آسفالت تهیه شده بر مبنای آن دارای بهترین مشخصات  باشد . یعنی وزن مخصوص و مقاومت مارشال آن به مقدار بیشینه و درصد حجمی  فضای خالی آسفالت نیز در حدود دلخواه باشد .برای بدست آوردن درصد قیر بهینه و نتیجه گیری از آزمایش‌ منحنی هایی با مشخصات زیر رسم می کنیم :

روی محور x : درصد تغییرات قیر و بروی محور   y به ترتیب :

وزن مخصوص آسفالت کوبیده شده

مقاومت مارشال

تغییر شکل نسبی ( ضریب نرمی )

درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی    ( V.M )

درصد فضای خالی مصالح سنگی    ( V.M.A )

 

پس از این مرحله :

1 -درصد قیر به ازا، حداکثر وزن مخصوص

2- درصد قیر به ازا،حداکثر مقاومت مارشال

3- درصد قیر به ازا، میانگین کمترین وبیشترین مقدار فضای خالی مجاز ( مثلا حدود فضای خالی 3 الی 5 می باشد که معدل آن  برابر 4 است ) را تعیین کرده و معدل این سه درصد قیر را بدست می آوریم مثلا اگر به ترتیب درصد هر کدام برابر با  4.7 , 4.4 , 4.5    معدل آن برابر  خواهد بود با :

%4.53= 4.7)/3 +4.5   + 4.4  )

پس مشخصات پنجگانه متناظر با این درصد قیر  (وزن مخصوص ، مقاومت فضای خالی ، آسفالت و مصالح ، وروانی) را از روی منحنی های مربوطه بدست آورده و با مشخصات و ضوابط فنی پروژه مقایسه می کنیم در  صورتی که مشخصات حاصل با استاندارد مطابقت داشته باشد . این درصد قیر  بعنوان مناسبترین درصد قیر (درصد قیر بهینه) گزارش می گردد.

درصد ماند مقاومت :

نسبت مقاومت مارشال نمونه هایی که با درصد  قیر بهینه تهیه شده اند و چهار روز در آب با  C 25درجه قرار گرفته اند را  به مقاومت مارشال بدست آمده از طرح ضربدر 100 را درصد ماند مقاومت می گویند که طبق مشخصات نبایستی از  75 %کمتر باشد .تصیح معایب ناشی از کم و زیاد  بودن فضای خالی و پایین بودن مقاومت مارشال چهار حالت زیر محتمل است :

الف ) فضای خالی کم ولی مقاومت رضایت بخش  باشد .

در این صورت دو راه حل وجود دارد،کاهش فیلر  مصالح و یا افزایش دانه های درشت و یا کاهش درصد قیر پیشنهاد می شود .

/ 0 نظر / 138 بازدید