سازه نگهبان

روش اجرا سازه نگهبان خرپا

برای یک طبقه گود برداری به میزان دو متر و برای دو طبقه خاکبرداری به میزان سه متر از خاک مجاور دیوار همسایه را دست نزده رها کرده و مابقی را تا عمق مورد نظر با ماشین گود نموده و پس از اجرای سازه نگهبان اقدام به خاکبرداری دو یا سه متر باقی مانده بصورت مرحله ای مینماییم.

- مابین فواصل فونداسیونها و یا ستونها اقدام به اجرای سازه نگهبان بشرح ذیل مینماییم. 

۱- چاهی مابین فونداسیونها در مجاور دیوار همسایه  به قطر ۹۰ سانتیمتر و عمق ۴۰/۲ متر پایین تر از تراز کف فونداسیونهای اصلی ابتدا حفر باید نمود.

۲- حد اقل با ۸ میلگرد ۱۶ آ۳ یک شمع بافته و در چاه مذکور قرارداده و با بتن ۴۰۰ چاه را پر کرده و در مراحل نهایی بتن ریزی یک تیر آهن بال پهن حداقل ۱۶ به ارتفاع گود بعلاوه ۸۰ سانت در چاه فرو کرده به گونه ای که اولا ۸۰ سانت تیر اهن در بتن قرارگیرد و ثانیا تیر آهن کاملا به دیوار همسایه چسبیده باشد.

۳- این عمل را با فواصل حد اکثر ۵ متر مابین فونداسیونها تکرار نموده و پس از آن اقدام به خاکبرداری با شیب ۱به ۱ نمود.

۴- پس از آن در فاصله دو متری از دیوار همسایه و دقیقا پشت تیر آهن یک پداستال با ارتفاع ۴۰ سانتیمتر و ابعاد ۸۰ سانتیمتر با میلگرد ۱۶ و انکربولت ۲۰  و بیس پلیت ۳۰ سانتی با ضخامت ۲۰ و بتن ۴۰۰ اجرا نمود.

۵- سپس عضو مایل را با تیر آهن حداقل ۱۰ از پداستال مذکور به عضو عمودی (تیر آهن ۱۶) جوش نموده و با نبشی ۸ اعضای مایل به دعمودی و عمودی به عمودی را بصورت خرپا بهم متصل کرده بگونه ای که خرپای اعضای عمودی به دیوار همسایه کاملا چسبیده باشند.

۶- پس از تکمیل این مرحله و سفت شدن بتنها میتوان خاک باقی مانده را کاملا تخلبه کرده و مراحل اجرای فونداسیون اصلی را شروع نمود.

مزایای سازه نگهبان خرپا

۱- بسیار ساده بوده و نیاز به تخصص خاصی ندارد.

۲- قابل اجرا در تمامی محیطهای ساختمانی میباشد.

۳- ارزان بوده و امکان استفاده مجدد از خرپا میسر است.

۴- از نظر اجرا بسیار انعطاف پذیر است.

معایب سازه نگهبان خرپا

۱- زمانبر است.

۲- هزینه خاکبرداری را بعلت دستی شدن کمی گران مینماید.

 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید