انواع میلگرد طبق استاندارد روسیرده سختی

شکل ظاهری

حداقل مجاز
مقاومت تسلیم
(
N/mm^2)

حداقل مجاز
مقاومت کششی
(
N/mm^2)

علامت استاندارد
ملی 3132 ایران

  نرم ساده

240

360

س 240

A1 (S240)

نیمه سخت

آجدار مارپیچ

340

500

آج 340

A2 (S340)

سخت

آجدار جناقی

400 600

آج 400

A3 (S400)

سخت

آجدار مرکب

500

650

آج 500

A4 (S500)

 

* لازم به ذکر است میلگرد A2 دارای آج مارپیچ یک دست و میلگرد A3  دارای آج جناقی به صورت 7 و 8 می باشد که تفاوت ظاهری اصلی میان این 2 نوع میلگرد می باشند. 

* برخی از کارحانجات تولید کننده استاندارد تولید میلگرد را رعایت نمی کنند و میلگرد ها را را آج های غیر استاندارد تولید می کنند لذا برای تشخیص میان انواع میلگرد ها نباید به شکل ظاهر آج آنها اکتفا کرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید