اشتباه بزرگ مهندسین ناظر در مورد مسئولیتهای خود


برای مشاهده کلیپ شماره یک: اینجا را کلیک نمایید.
شماره دو : اینجا را کلیک نمایید

شماره سه : اینجا را کلیک نمایید

شماره چهار : اینجا را کلیک نمایید.

 

بر اساس قانون کار،کارگاهها ساختمانی،کارگران و کارفرمایان شاغل در آن مشمول این قانون بوده و مکلف به تبعیت از آن می باشند.

برای مشاهده متن قانون کار اینجا را کلیک نمایید.

از سوی دیگر و بر اساس ماده 12 قانون مسولیت مدنی کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است.همچنین بر اساس ماده 13 همین قانون،کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه نمایند.و بالاخره در ماده 14 قانون مذکور چنین آمده: در مورد ماده 12 هرگاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند.

برای مشاهده قانون مسولیت مدنی اینجا را کلیک نمایید.

 

از طرفی طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها،مهندسین ناظر می بایست بر عملیات ساختمانی مورد نظارت خود،نظارت مستمر داشته باشند. از نظر محاکم قضائی این تبصره قانونی مهندسین ناظر را مشمول ماده 14 قانون مسولیت مدنی نموده و او را در هرگونه خسارت جانی و مالی وارده با کارفرمای ساختمان شریک می نماید.

برای مشاهده ماده 100 قانون شهرداریها اینجا را کلیک نمایید.


مخلص کلام اینکه:

 

اولا: عقل و منطق حکم می کند که مهندسین ناظر قبل از هرگونه اقدامی در جهت قبول نظارت ساختمان،مسولیت حرفه ای خود را بیمه نماید.

 

ثانیا: علاوه بر عقل و منطق،همانگونه که در ابتدای این مطلب شرح داده شد قانون نیز حکم می کند که کارفرمایان هم مسولیت خود را در قبال خسارات واره به اشخاص ثالث بیمه نمایند. وقتی قانون چنین الزامی دارد،مهندس ناظر نیز به عنوان ضابط قانون مکلف به ملزم نمودن کارفرما به رعایت آنست. به عبارتی دیگر اگر در ساختمانی سانحه منجر به خسارتی رخ دهد و کارفرمای آن ساختمان بیمه نامه مسولیت تهیه ننموده باشد،حداقل تقصیر مهندس ناظر این خواهد بود که بدون رویت بیمه نامه مسولیت کارفرما به او اجازه شروع کار را داده است.

/ 0 نظر / 15 بازدید