ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی(رسته ساختمان)

 

 

ضریب منطقه ای :

قیمتهای واحد برای انجام کار برای مقطع زمانی معین و مکان مشخص تهیه می شوند. قیمتهای مندرج در فهارس بها ، برای انجام کار در تهران محاسبه گردیده اند.

برای اینکه قیمتهای موجود در فهارس بها ، عمومیت داشته و در همه جای کشور قابل استفاده باشد ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توجه به ویژگیهای محلی و منطقه ای و میزان برخودار یا محروم بودن آن و چگونگی امکان دسترسی به نیروهای کار و تامین مصالح ، مناطق جغرافیایی ایران را به مناطق مختلف تقسیم نموده است وبرای کارهای ساختمانی ،تاسیسات برق و مکانیک ، راه وباند و ...... به صورت جداگانه و متناسب با صعوبت در منطقه، ضریبی به نام "ضریب منطقه" در نظر گرفته است که در برآورد هزینه کار ضرب می گردد.

ضرایب منطقه ای مربوط به فهرست بها ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک طی بخشنامه هایی از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قبلا اعلام گردیده که بایستی از آن بخشنامه ها استخراج گردد.  برای فهارس بها راه وباند ،جمع آوری فاضلاب ، انتقال آب و ... هرساله بصورت پیوست شماره 4 فهرست بها منتشر میگردد.

ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی(رسته ساختمان)

 

نام منطقه

تاسیساتی

ساختمانی

نام منطقه

تاسیساتی

ساختمنی

نام منطقه

تاسیساتی

ساختمانی

تفت

1.16

1.02

بخش خمیر

1.25

13

آبادان

1.15

1.18

یزد

1.16

1.01

تفرش

1.1

1.07

آباده

1.12

1.03

تنگستان

1.25

1.22

تنکابن

1.15

1.02

آستار

1.15

1.15

تهران

1

1

بخش زابلی

1.27

1.25

تویسرکان

1.15

1.06

هرات

1.16

1.12

دیوان دره

1.21

1.15

آشتیان

1.1

1.04

بندر لنگه

1.3

1.3

هندیجان

1.15

1.22

گنبد کاووس

1.15

1.04

ابهر

1.17

1.02

جرگلان

1.12

1.12

آمل

1.15

1.02

ج کیش

1.4

1.5

اراک

1.1

1

ج ابوموسی

1.4

1.8

ج خارک

1.25

1.65

شاهین دژ

1.15

1.09

اردبیل

1.12

1.05

ج قشم

1.4

1.55

شیب کوه

1.3

1.45

اردستان

1.1

1.05

فیروزکوه

1.1

1.05

بخش طالقان

1.1

1.05

اردکان

1.16

1.02

ج هرمز

1.4

1.5

بخش فین

1.25

1.3

ج لارک

1.4

1.6

ارومیه

1.15

1.07

جوانمرد

1.16

1.2

گناوه

1.25

1.24

جویم سارویه

1.12

1.12

لواسانات

1.06

1.02

همدان

1.15

1.06

استهبان

1.12

1.04

جهرم

1.12

1.04

ازگله

1.16

1.28

چاه بهار

1.14

1.35

اسفراین

1.12

1.06

جیروفت

1.21

1.08

بندر عباس

1.25

1.25

بخش میامی

1.17

1.06

اسلام آباد

1.2

1.13

اقلید

1.12

1.04

اصفهان

1.1

1

نقده

1.15

1.08

گناباد

1.12

1.09

الشتر

هشترود

1.09

خا ش

1.29

1.18

امیدیه

1.2

1.13

خرانق

1.16

1.08

الیگودرز

1.19

1.09

خرمشهر

1.15

1.18

اندیکا

1.15

1.22

خرم آباد

1.19

1.07

خلخا ل

1.12

1.1

اهواز

1.15

/ 0 نظر / 104 بازدید