نمونه سوالات مقررات ملی بخش

2.سه مورد از وظایف مجری ساختمان را بگویید؟

*الف)صحت انجام عملیات اجرایی ورعایت مقررات ملی وشهرسازی
ب)استفاده از مهندسین وکاردان های فنی رشته های معماری وساختمان دارای پروانه اشتغال وکارگران واستاد کاران دارای پروانه مهارت فنی
ج)بیمه کردن ساختمان هایی که اجرای آنان را برعهده دارد.3.اگر صاحب کار خود مجری کار نیز باشد چگونه است؟

*در اینصورت صاحب کار نیازی به ارائه قرارداد ندارد وتمام مسئولیت های مجری بر عهده وی می باشد.4.مجوز دفاتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان یه چه کسانی تعلق می گیرد؟

*مهندسین رشته های تأسیسات مکانیکی،مهندس برق ساختمان که دارای پروانه اشتغال باشند به صورت انفرادی یا دسته جمعی می توانند نسبت به اخذ مجوز وتأسیس دفاتر مهندسی اجرای ساختمان اقدام نماید.5.دو ویژگی دفاتر مهندسی اجرای ساختمان را به اختصار توضیح دهید؟

*مهندس عمران یا مهندس معمار وشرکاء تأسیس دفتر مهندسی باید حتمأ دارای شراکت نامه رسمی باشد.
دفتر باید دارای محل ثابت ومستقل از بقیه دفاتر باشد ودارای تابلو باشد.6.مجریان حقوقی میبایست در ساختمان های 9 طبقه وبیشتر از خدمات چه مهندسی استفاده کنند؟

*مهندس نقشه بردار7.آیا سازمان استان می تواند نسبت به عملکرد دفاتر مهندسی ومجریان حقوقی وانبوه ساز و... نظارت کند؟او چطور این کار را انجام می دهد؟

*سازمان استان می تواند نسبت به عملکرد این موضوعات وبررسی آنها اقدام کند ودر صورت مشاهده یا اطلاع از تخلف به سازمان مرکز وشهرسازی استان یا شورای انتظامی استان اعلام نماید تا برخورد انضباطاتی که تا حد ابطال پروانه اشتغال است اقدام کند.8.امتیاز یک مجتمع یا مجموعه ساختمانی چگونه محاسبه می شود؟

تعداد واحد مجتمع یا مجموعه ساختمانی*امتیاز کاربرگ2+امتیاز کاربرگ 1
100


9.پروانه اشتغال مجری انبوه ساز در پایه ارشد توسط چه کسی صادر می شود؟

*معاونت نظام مهندسی واجرای ساختمان وزارت راه وشهرسازی
10.مجری انبوه ساز در چه صورتی می تواند مسئولیت ساختمان جدیدی را به عهده بگیرد؟

*در صورتی که یکی از ساختمان های در دست اجرای وی به پایان نازک کاری رسیده باشد وناظر هماهنگ کننده آنرا تأیید کنند.11.از زمانی که متقاضی اخذ صاحیت انبوه سازی مدارک خود را تحویل دبیرخانه می دهد تا زمان ارسال نتیجه از چه مدت نباید تجاوز کند؟

*یک ماه12.در پایه کاردان فنی ظرفیت اشتغال به کار بر اساس مساحت زیر بنا برای هر پایه چه مقدار است؟

*پایه1 800مترمربع، پایه2 600مترمربع وپایه3 400مترمربع13.در صورتی که پروانه اشتغال باطل ویا اعتبار آن معلق باشد.وضعیت شخص دارنده چگونه است؟

*دارنده پروانه اشتغال فقط برای ادامه کارها ومسئولیت هایی که قبلأ به عهده گرفته است اجازه فعالیت دارد.14.چه کسی بر کار مجری نظارت دارد؟

*ناظر دارای پروانه اشتغال از سوی وزارت راه وشهرسازی15.آیا مجری میتواند هم زمان در 2 کار اشتغال داشته باشد؟

*مجری موظف است بطور تمام وقت در کارگاه اختمانی حضور فعال داشته ونمیتواند این کار را انجام دهد سازمان استان موظف است از ارجاع کار نظارت به دفتر مهندسی اجرای ساختمان ومجری حقوقی خودداری کند.16.در صورتی که مهندسان مجموعه خدمات مهندسی را فقط در بخش نظارت ساختمان ارائه کنند،وضعیت اشتغال آنان چگونه است؟

*ظرفیت اشتغال آنان بصورت دوره ای و در یک برش زمانی در پایه های سه،دو،یک وارشد محاسبه شده است.17.پروانه ساختمان ومجوز شروع عملیات ساختمانی در چه صورت قابل قبول است؟

*باید دارای امضاء همه ناظران وناظر هماهنگ کننده پروژه ساختمان ومجری باشد.18.در صورتی که نظارت کارهای ساختمانی نیاز به زمانی بیشتر از زمان اعلام شده باشد ناظر هماهنگی را به چه صورت انجام می دهد؟

*ناظر هماهنگ کننده موظف است حداکثر 2ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب کار ،سازمان استان،مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام واز سازمان استان،مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام واز سازمان استان درخواست تمدید قرارداد با صاحب کار وناظران را نماید.19.ناظر حقوقی چه زمانی می تواند نظارت پروژه دیگری را قبول کند؟
*در صورتی که گزارش پایان کار آن به مرجع صدور پروانه ساختمان وبه تأیید سازمان استان رسیده باشد.20.انصراف شاغلان ناظر حقوقی در چه زمانی پذیرفته خواهد شد؟

*اگر ناظر حقوقی هم زمان جایگزین او را با همان صلاحیت وظرفیت به وزارت راه وشهرسازی معرفی نماید یا کار نظارت در دست اقدام آن ها به پایان رسیده باشد.

21-وسایل، تجهیزات و ماشین الات ساختمانی در چه مواردی توسط اشخاص ذیصلاح باید بازدید و کنترل شوند و سپس مورد بهره برداری قرار گیرند؟ - قبل از استفاده برای اولین بار.
پس از هر گونه جابجایی یا تغییرات و تعمیرات اساسی.
در فواصل زمانی معین و مناسب، طبق دستورالعمل سازنده دستگاه.
22-وسایل و تجهیزات مکانیکی نباید در چه نقاطی پارک، نصب و مورد استفاده قرار گیرند؟ وسایل و تجهیزات مکانیکی نباید در نقاطی پارک، نصب و مورد استفاده قرار گیرند که خطرلغزش دستگاه، ریزش دیوار محل گود برداری و یا انفجار گازها و مواد قابل انفجار وجود داشته باشد.
23-در محل های بسته ای که کارگران در ان مشغول کار هستند، استفاده از چه نوع ماشین الاتی ممنوع است؟ استفاده از ماشین الات با موتورهای احتراقی و یا ماشین الات تولید کننده هر نوع گرد و غبار ممنوع است، مگر اینکه تهویه کافی در نظر گرفته شود.
24-دستگاهها و وسایل موتوری بالابر عبارتند از چه مواردی و حداقل دو مورد مثال بزنید. دستگاهها و وسایل موتوری بالابر عبارتند از کلیه وسایل و تجهیزات ثابت و متحرک موتوری که برای بالا بردن، پایین اوردن، جابجایی و نصب قطعات و مصالح، وسایل و تجهیزات ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند، از قبیل انواع مختلف جرثقیل های ثابت و متحرک، اسانسور های موقت و نظایر ان.
25-قلاب دستگاهها و وسایل بالابر باید چه خصوصیاتی داشته باشند؟ قلاب دستگاهها و وسایل بالابر باید مجهز به شیطانک باشد تا مانع جدا شدن اتفاقی بار از ان گردد. همچنین حداکثر باری که می توان به وسیله ان بلند نمود، به طور واضح بر روی ان حک شده است.
26-رانندگان یا متصدیان دستگاهها و وسایل بالابر باید دارای چه شرایطی باشند؟ رانندگان یا متصدیان دستگاهها و وسایل بالابر باید دارای شرایط زیر باشند:
از لحاظ جسمی و روانی در سلامت کامل بوده و دارای گواهینامه بهداشتی از مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی باشند.
دوره اموزشی لازم را طی نموده و دارای گواهینامه مربوطه و پروانه مهارت فنی باشند.
-27وسایل موتوری نقل و انتقال، گود برداری،خاکبرداری و جابجایی مصالح ساختمانی شامل چه وسایلی است؟ این وسایل شامل ماشین الات و دیگر وسایل موتوری است که برای جابجایی مصالح، خاک و ضایعات ساختمانی و همچنین در گود برداری و تخریب درعملیات ساختمانی، مورد استفاده قرار می گیرند.
28-کارگاههایی که در ان از وسایل موتوری خاکبرداری و جابجایی مصالح ساختمانی استفاده می شود باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ در کارگاههایی که از وسایل موتوری خاکبرداری و جابجایی مصالح ساختمانی استفاده می شود، باید راههای ورود و خروج مطمئن، بی خطر و مناسب برای انها ایجاد گردد. همچنین برای مقابله با خطرهای ناشی از حرکت وسایل یاد شده،لازم است علائم و وسایل هشدار دهنده مناسب، مخصوصا در مواقع حرکت به سمت عقب فراهم شود.
29-منظور از وسایل دسترسی چیست، مثال بزنید. منظور از وسایل دسترسی، وسایلی است موقتی از قبیل داربست، نردبان، راه پله، راه شیب دار و غیره که برای دسترسی افراد به قسمت های مختلف بنای در دسترس احداث، تعمیر، بازسازی و یا تخریب مورد استفاده قرار می گیرد.
30--داربست را توضیح دهید و در چه مواقعی به کار می رود؟ داربست سازه ایست موقت شامل یک یا چند جایگاه، اجزای نگهدارنده، اتصالات و تکیه گاهها که در هنگام اجرای عملیات ساختمانی به منظور دسترسی به بنا و حفظ و نگهداری کارگران مورد استفاده قرار می گیرد.
31--اجزای فلزی داربست را نام ببرید و انها باید چه خصوصیاتی داشته باشند؟ اجزای فلزی داربست شامل لوله ها، بست ها، پایه ها، چفت ها و سایر قطعات ان باید سالم و بدون خوردگی، ترک و عیب باشد و همچنین لول های داربست باید مستقیم و بدون خمیدگی باشند.
32-برای تامین ایستایی داربست و جلوگیری از واژگون شدن ان، رعایت چه مواردی الزامی است؟ برای تامین ایستایی داربست و جلوگیری از واژگون شدن ان رعایت موارد زیر الزامی است:
پایه های داربست به نحو مطمئنی در محل تکیه گاهها مستقر شود، به طوری که از جابجایی و لغزش انها جلوگیری به عمل اید.
پایه های داربست در محل استقرار بر روی زمین، باید روی صفحات مقاوم قرار گیرند، تا از فرو رفتن انها در زمین و بر هم خوردن تعادل داربست پیشگیری شود.
داربست باید در فاصله های مناسب عمودی و افقی، به طور محکم به ساختمان متصل و مهار گردد تا از لرزش و نوسان ان در حین کار جلوگیری به عمل اید.
در مواردی که داربست در دو ضلع مجاور قرار می گیرد، باید در محل تلاقی به طور کامل به یکدیگر متصل و کلاف شود.
در موقع طوفان یا باد شدید باید از کار کردن کارگران بر روی داربست جلوگیری شود.
33-به چه اقدامی تخریب می گویند؟ هر اقدامی که مستلزم جدا کردن مصالح از صاختمان به منظور حذف، نوسازی، تعمیر، مرمت و بازسازی تمام یا قسمتی از بنا باشد، تخریب نامیده می شود.
34-قبل از شروع عملیات تخریب باید از چه شخصی کسب نظر کرد؟ قبل از شروع عملیات تخریب باید از مهندس ناظر برناه ریزی کسب نظر کرد.
35-عملیات خاکی شامل چه مواردی می شود؟ منظور از عملیات خاکی عبارت است از: خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح زمین، گود برداری، پی کنی ساختمان ها، حفر شیارها، کانال ها و مجاری اب و فاضلاب و حفر چاههای اب و فاضلاب با وسایل دستی یا مکانیکی.
36-در صورتیکه که در عملیات گود برداری و خاکبرداری احتمال خطری برای پایداری جداره های گود، دیوارها، ساختمان های مجاور و یا مهار ها وجود داشته باشد باید با استفاده از چه روش هایی ایمنی و پایداری ان ها را تامین کرد؟ با استفاده از روش هایی نظیر نصب شمع، سپر و مهار های مناسب و رعایت فاصله مناسب و ایمن گود برداری و در صورت لزوم با اجرای سازه های نگهبان قبل از شروع عملیات، ایمنی و پایداری انها تامین گردد.
37-به منظور ایجاد تهویه کافی در عملیات حفاری چاهها و مجاری اب و فاضلاب باید چه کارهایی انجام داد؟ باید نوع گاز، گرد و غبار و مواد الوده کننده که برای سلامتی افراد مضر است، به طرق مقتضی از محل کار خارج شود و در صورت لزوم باید کارگران به ماسک و دستگاههای تنفسی مناسب مجهز شوند تا همواره هوای سالم به انها برسد.
38-در حفاری چاهها پس از اتمام کار روزانه یا در مواقعی که حفاری انجام نمی شود باید چه کرد؟ دهانه چاه باید با صفحات مشبک مقاوم و مناسب به نحو مطمئن پوشانده شود.
39-نصب قطعات مصالح ساختمانی از جمله پلاک سنگی روی نمای ساختمان چگونه باید انجام شود؟ به وسیله عناصر نگهدارنده و مهار کننده به طرق اطمینان بخش انجام گیرد تا امکان سقوط ان منتفی گردد.
40- قالب ها یا سایر وسایلی که در قطعات پیش ساخته بتنی به منظور سهولت جابجایی و بلند کردن انها پیش بینی و تعبیه می گردند باید از نظر فرم، ابعاد و موقعیت نصب به چه ترتیبی باشند؟
در برابر نیروهایی که بر انها وارد می شود، مقاوت کافی داشته باشند.
در داخل خود و در اسکلت ساختمان باعث ایجاد نیروهای مخربی نگردند.
پس از استقرار قطعات در محل نصب خود، به راحتی از وسایل و ادوات بالابرها و جرثقیل ها جدا گردند.
قلاب ها و ادوات مذکور در قطعات پیش ساخته بتنی مربوط به سقف ها و پلکان ها به نحوی تعبیه شده باشند که پس از نصب قطعه، بالاتر از سطح کار قرار نگیرند.

41-بر چسب انرزی چیست ؟
برچسبی که توسط مقامات ذیصلاح بر روی تولیدات صنعتی مورد استفاده در ساختمان نصب می شود تا حد
کیفیت محصولات از بعد مصرف انرژی مشخص گردد.
42- پل حرارتی چیست؟
نقاطی از ساختمان که به علت عدم تداوم و یکپارچگی عایق حرارت پوسته خارجی ساختمان باعث افزایش
میزان انتقال حرارت میگردند.
43-پوسته خارجی چیست؟
کلیه سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوارھا، سقف ھا، کف ھا، بازشوھا، سطوح نورگذر و نظایر آنھا که از
یک طرف با فضای خارج و یا فضای کنترل نشده، و از طرف دیگر با فضای کنترل شده داخل ساختمان در ارتباط هستند
44- عوامل ویزهساختمان چیست و انواع ان را نام ببرید؟
کلیه سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوارھا، سقف ھا، کف ھا، بازشوھا، سطوح نورگذر و نظایر آنھا که از
یک طرف با فضای خارج و یا فضای کنترل نشده، و از طرف دیگر با فضای کنترل شده داخل ساختمان در ارتباط این عوامل شامل دو نوع اصلی و فرعی میباشند.
45- گروھبندی ساختمانھا از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی را نام ببرید؟
گروه ١ - ساختمانھای با صرفهجویی در مصرف انرژی زیاد
گروه ٢ - ساختمانھای با صرفهجویی در مصرف انرژی متوسط
گروه ٣ - ساختمانھای با صرفهجویی در مصرف انرژی کم
گروه ۴ - ساختمانھای بدون صرفهجویی در مصرف انرژی
46- ساختمانھا از نظر شرایط بھرهگیری از انرژی خورشیدی، به چند گونه تقسیم میشوند؟
١- وجود امکان بھرهگیری از انرژی خورشیدی
٢-عدم وجود امکان بھرهگیری از انرژی خورشیدی
47- جھتگیری ساختمان به کام جهت بهتر است و دلیل ان را ذکر کنید؟
جھتگیری ساختمان نسبت به جنوب در بھرهگیری از انرژی خورشیدی بسیار مؤثر است.جھتگیری مناسب به این معنی است که
جدارھای نورگذر جنوبی به منظور بھرهبرداری بیشتر از انرژی تابشی خورشید در کوتاهترین روز سال از ساعت ٩صبح تا ٣بعدازظھر در
معرض تاب ش خورشید قرار گیرند.به علاوه ساختمان به نحوی قرار گیرد که از بادھای نامطلوب در طول سال محفوظ باشد و ضمناً طی فصل
گرم سال بتوان از نسیمھا و بادھای مطلوب به منظور تھویه طبیعی و کاھش دمای داخل استفاده کرد.
48- کاهش روشنایی بصورت یکنواخت باید به چه طریق زیر تامین گردد؟
١-استفاده از کاھ شدھندهھای نوربرای کنترل تمام سیستمھای روشنایی
٢-کنترل ردیفھای زوج و فرد توسط دو کلید
٣-تامین کلید مستقل برای لامپ وسط سیستمھای سهلامپی
۴-تامین کلید مستقل برای ھر لامپ یا ھر مجموعه
49- اینرسی حرارتی چیست ؟
قابلیت کلی پوسته خارجی و دیوارھای داخلی در ذخیره کردن انرژی ( با جذب آن)و بازپ س دادن آن (در صورت
لزوم)برای به حداقل رسانیدن نوسان ھای دما و بار گرمایی -سرمایی در فضاھای کنترل شده ساختمان .

50- با زشو را تعریف کنید؟
کلیه سطوح در پوسته خارجی ساختمان که برای ایجاد دسترسی، تأمین روشنایی، دید به خارج، خروج گاز
حاصل از سوخت، تھویه و تعوی ض ھوا ایجاد می گردند
51- بام تخت را تعریف کنید؟
پوش ش نھایی ھر قسمت از ساختمان که شیبی کمتر یا مساوی ١٠ درجه نسبت به سطح افقی دارد .
بامھای تخت بخشی از پوسته خارجی ساختمان محسوب میشوند..
52- بام شیبدار را تعریف کنید؟
پوش ش نھایی ساختمان که شیبی بیشتر از ١٠ درجه و کمتر از ۶٠ درجه نسبت به سطح افقی دارد .در
بالای سقف شیب دار فضای خارج و در زیر آن فضای کنترل شده یا کنترل نشده قرار دارد
53- نشت ھوا چیست ؟
ورود و یا خروج ھوا در ساختمان از منافذ و مجراھایی غیر از محل ھای پی ش بینی شده که باعث تعوی ض ھوا
میشود.
54- عوامل مؤثر در بھرهگیری از انرژیھای طبیعی در ساختمان را نام ببرید ؟
-جھتگیری ساختمان
-حجم کلی و فرم ساختمان
-جانمایی فضاھای داخلی
-جدارھای نورگذر
- سایبانھا
-اینرسی حرارتی جدارھا
-تعوی ض ھوا
55- گروهبندی کاربری در این مبحث براسا س سه عامل بستگی دارد نام ببرید ؟
١-نوع تداوم استفاده از ساختمان در طول سال و در طول شبانهروز
٢- شدت اختلاف دمای احتمالی بین داخل و خارج ساختمان
٣-اھمیت تثبیت دمای فضاھای داخل ساختمان-
56- پایانه حرارتی را تعریف کنید؟ بخشی از یک سیستم مرکزی سرمایی یا گرمایی که در آخر مدار قرار دارد و انرژی منتقل شده توسط مدار
توزیع را به فضا یا فضاھای کنترل شده انتقال میدھد (مانند رادیاتور).
57- پل حرارتی را تعریف کنید؟ نقاطی از ساختمان که به علت عدم تداوم و یکپارچگی عایق حرارت پوسته خارجی ساختمان باعث افزای ش
میزان انتقال حرارت میگردند.
58- پوسته فیزیکی را تعریف کنید؟ کلیه سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوارھا، سقف ھا، کفھا، بازشوھا و نظایر آنھا که از یک طرف با
فضای خارج و از طرف دیگر با فضای داخل یا فضای کنترل نشده در ارتباط ھستند.
59- تھویه در ساختمان چیست ؟ روند دمیدن و یا مکیدن ھوا از طریق طبیعی یا مکانیکی به ھر فضایی یا از ھر فضایی، برای تأمین شرایط
بھداشت و آسای ش (کنترل دما و احتمالاً میزان رطوبت ھوا، جلوگیری از بروز میعان، جلوگیری از رشد
میکروارگانیسمھا و … ).چنین ھوایی میتواند مطبوع شده باشد.
60- تھویه مطبوع چیست ؟ نوعی از تھویه ھمراه با تنظیم عواملی ھمچون دما، رطوبت ( رطوبتگیری یا رطوبتزنی) ، ھمراه با حذف
آلایندهھای مختلف ( بو، گرد و غبار، میکروارگانیسمھا، … )برای تأمین آسایش حرارتی
61-فلزات ساختمانی اساساً به چند گروه تقسیم می شوند؟نام ببرید. به دو گروه اهنی وغیر اهنی تقسیم می شوند که اهنی شامل(چدن و فولاد)وغیر اهنی شامل (الومینیم-مس-سرب-قلع-روی)میباشد. 62-از ذوب مجدد و تصفیه اهن خام چه فراورده ای به دست می اید؟چند نمونه از کاربرد های ان را نام ببرید. چدن-از چدن در ساخت لوله های اب رسانی مانند زانویی-سه راهه-چهار راه وشیرالات صنعتی و همچنین دیگ های حرارت مرکزی-رادیاتورهای ویژه جاهای نمناک مانند حمام ها
63-در جاهای نمناک برای جلوگیری از زنگ زدگی ورق-لوله –پیچ ومهره ومیخ فولادی از اندود کدام فلز استفاده می شود؟ از اندود روی استفاده می شود 64-میلگرد های ساده و اج دار را باید به چه صورتی بسته بندی کرد؟ میلگرد های ساده و اج دار رابه جز اج دار 500با قطر 14میلیمتر میتوان به صورت شاخه یا کلاف و بالاتر از 14میلیمتر را فقط به صورت شاخه و با طول مساوی ترجیحا12متری را با رواداری 120+ میلیمتر برای شاخه 12 متری بسته بندی کرد. 65-الومینیم را تعریف کنید: فلزی است نقره ای رنگ با جلای فلزی وبرم و سبک و دارای قابلیت شکل پذیری زیاد وپس از فولاد پرمصرف ترین فلز صنعتی است. 66-مزایا ومعایب الومینیم را نام ببرید: مزایا:(سبکی وزن-ضد زنگ بودن) معایب:(مدول ارتجاعی کم-حساسیت در برابر حرارت)
67-بعد از اهن و الومینیم پر مصرف ترین فلز صنعتی کدام است؟چند مورد از ویژگی های ان را نام ببرید: مس-ویژگی :(جلا پذیرو نرم -با قابلیت چکش خواری-جوش دادن ولحیم کردن)
68-سنگین ترین و نرم ترین فلز صنعتی که به اسانی بریده می شود و خراش بر می دارد چیست؟ سرب هدف از جوشکاری چیست؟ ایجاد پیوند بین دو قطعه فولادی به کمک حرارت حاصل از قوس الکتریکی 69-کاربرد های چوب طبیعی در ساختمان کدامند؟ ساختن اسکلت ساختمان چوبی-ساخت در وپنجره-دیوار پوش-کف پوش-سقف پوش-بام پوش-نرده-شمع کوبی-قالب بندی-داربست 70-ویژگی های چوب مصرفی در ساختمان را نام ببرید: از نظر بافت و ظاهریکنواخت-تمیزوبدون ترک و صمغ-تابیدگی-پیچیدگی-
71-چند نمونه از فراورده های چوب را نام ببرید: 1پارکت- 2 کفپوش های چوب پنبه ای -3 در چوبی-4 پنجره-5 مواد و مصالح اتصال دهنده و نصب

72-قیر چیست؟ ماده ای است چسبنده به رنگ سیاه مایل به قهوه ای که از شمار زیادی هیدروکربن الی با ترکیبات پیچیده شیمیایی ساخته می شود.

73-قیر ها از لحظ دسته بندی چند نوع هستند؟ قیر عمدتا بر دو نوع است:اگر از معدن به دست اید قیر طبیعی و هر گاه از پالایش نفت خام حاصل شود قیر نفتی نام دارد. 74-قیر های جامد را تعریف کنید: اخرین فراورده ای است که از تقطیر نفت خام فراهم و بر حسب نفوذ درجات مختلف تولید می شود.

75-قیر ها بر حسب سرعت گیرش به چند دسته تقسیم می شوند؟ 1: (قیر های زود گیر یاRC)-2:( قیر های کند گیر یاMC)-3:(قیر های دیر گیر یاSC)

76-قیر امولسیون چه نوع قیری است؟ متشکل است از دو مایع قیر و اب که در یکدیگر حل نمی شوند و ذرات بسیار ریز قیربه کمک امو لسیون سازبه حالت شناور در اب باقی است.

77-از نظر فیزیکی و شیمیایی شیشه چه تعریفی دارد؟ ماده تکنیکی مذابی است که به صورت امورف و بدون کریستالیزاسیون به حالت صلب سرد شده است.

78-شیشه از لحاظ کاربرد به چند نوع مختلف تقسیم می شود؟ شیشه های جام به شیشه های دارای سطح ساده-سطح برجسته-رنگی-بی رنگ-یک لایه-دو لایه-شفاف-مات-پوشش دار-بدون پوشش

79- بلوک شیشه ای تو خالی را تعریف کرده و چه کارایی دارد؟ این شیشه ها از دو صفحه شیشه به هم جوش خورده ساخته شده است که میان دو صفحه فضای خالی هوا وجود دارد. این بلوک شیشه ای تو خالی برای عایق صدا و عایق گرما و عبور نور به کار میرود

80-چند نمونه از ازمایش های استاندارد شیشه های جام را نام ببرید: اندازه گیری ابعاد- لب پریدگی – تجزیه شیمیایی براثر رطوبت- رگه ها- پوسته- ترک سطحی- تو خالی یا گودی


81-کدام موارد جزو ایمنی می باشد ؟
الف) مصون و محفوظ بودن سلامت و بهداشت کلیه کارگران و افرادی که به نحوی در محیط کارگاه با عملیات ساختمانی ارتباط دارند.
ب) مصون و محفوظ بدو ن سلامت و بهداشت کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی کارگاه ساختمانی عبور و مرور ، فعالیت یا زندگی می کنند.
ج) حفاظت و مراقبت از ابنیه ، خودروها ، تاسیسات ، تجهیزات و نظایر آن در داخل یا مجاورت کارگاه ساختمانی .
د) همه موارد*
82-کدام موارد جزو عملیات ساختمانی محسوب نمی شود ؟
الف) تخریب ب) گود برداری ج) احداث د) حفاظت از محیط زیست *
83-کارگاه ساختمانی چه محلی است ؟
الف) محل استقرار تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی . ب) عملیات ساختمانی در آن انجام می شود.
ج) موارد الف و ب . * د) هیچکدام.
84-قبل از شروع عملیات ساختمانی چه اقداماتی باید انجام شود ؟
الف) طرح تجهیز کارگاه . ب) برنامه زمانبندی کارهای اجرایی کتبا به اطلاع مهندس ناظر برساند.
ج) بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه برقرار گردد. د) هرسه مورد. *
85-در هر کارگاه ساختمانی ..............موظف است اقدامات لازم به منظور حفظ و تامین ایمنی را به عمل می آورد.
الف) مجری * ب) کارفرما ج) مهندس ناظر د) صاحب کار
86-در کارگاه ساختمانی بناهای با زیربنای بیش از..................متر مربع و یا با ارتفاع بیش از ..................متر از روی پی یا داشتن حداقل ................نفر کارگر و همچنین در گودبرداری بیش از................متر از کف گذر، مجری موظف و تعیین مسئول ایمنی و معرفی وی به کارکنان و مهندس ناظر می باشد.
الف) 4،18،24،2000 ب) 3،25،18،3000 * ج) هیچکدام د) موارد الف و ب
87-توسط چه شخصی اقدامات قبل از شروع عملیات ساختمانی انجام می شود ؟
الف) مهندس ناظر ب) مجری * ج) صاحب کار د) کارفرما
88-................ نباید به هیچ کارگری اجازه دهد که خارج از ساعت عادی کار به تنهایی مشغول به کار باشد .
الف)مهندس ناظر ب)کارفرما * ج)شهردار د)مجری
89-مسدود یا محدود نمودن پیاده روها و سایر معابروفضای عمومی در چه صورتی امکان پذیر است؟
الف)در مواردی که پایه های داربست در معابر عمومی قرار گیرد،باید از وسایل موثر در جابه جا شدن وحرکت پایه های آن جلوگیری کرد
ب)در مواردی که نیاز به تخلیه مصالح ساختمانی در معابر عمومی یا مجاور آن باشد،باید مراقبت کافی به منظور جلوگیری از لغزش،فرو ریختن یا ریزش احتمللی آنها به عمل آید.
ج)موارد الف و ب *
د)هیچکدام


90 -هنگامی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی خطری متوجه رفت و آمد عابران یا خودروها باشد،چه نکاتی باید رعایت شود؟
الف)گماردن یک یا چند نگهبان با پرچم اعلام خطر در فاصله مناسب
ب)نصب علائم آگاهی دهنده و وسایل کنترل مسیر در فاصله مناسب
ج)روشنایی محوطه خطر در تمام طول شب
د)همه موارد*
91-در جه مواردی درتمام طول و عرض مجاور بنا،احداث راهروی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی الزامی است؟
الف)در صورتی که فاصله بنای در دست تخریب از معابر عمومی کمتر از 40درصد ارتفاع آن باشد *
ب) در صورتی که فاصله بنای در دست تخریب از معابر عمومی کمتر از 20درصد ارتفاع آن باشد.
ج)هیچکدام
د)موارد الف و ب
92-روی محلهای حفاریکه در معابر عمومی است باید یک پل موقت عبور عابر پیاده با مقاومت و ایستایی لازم به عرض حداقل.........متر ایجاد شود؟
الف)2 ب)3 ج)5/1 * د)2.5
93-بیرون زدگی هر یک از اجزای سازه های موقت از قبیل حصار حفاظتی موقت کارگاه، سرپوش حفاظتی و..از محدوده بنای در دست ساخت در چه صورت امکان پذیر است؟
الف) فاصله عمودی بیرون زدگی از روی سطح پیاده رو نباید کمتر از 250سانتی متر و از روی سطح سواره رو کمتر از450 سانتی متر باشد.
ب) دربها و پنجره ها نباید از داخل کارگاه به سمت گذر عمومی باز شود .
ج) در صورتی که عرض پیاده رو 5/1 متر باشد .
د) موارد الف و ب *
94-درکلیه محلهایی که خطر آتش سوزی وجود دارد چه مواردی ممنوع و خطرناک می باشد؟
الف ) کشیدن سیگار ب) روشن کردن آتش روباز ج) نصب نکردن تابلوهای هشدار دهنده د) هرسه مورد*
95- ضایئات مصالح قابل احتراق باید در جای مناسبی جمع آوری و ...........
الف ) به طور روزانه از محل کار خارج و به محل های مجاز حمل شود . * ب) میتوان آن را در محلی از کارگاه جمع آوری نمود و سوزاند.
ج) آن را به صورت هفتگی از محل کار خارج و سوزاند . د) موارد الف و ب .
96- قبلا از سوختگیری باید موتور ماشین آلات ساختمانی ................. و از ریختن ............... روی اگزز و قسمتهای داغ موتور جلوگیری گردد.
الف) روشن باشد ، آب ب)روشن باشد، مواد سوختنی ج) خاموش باشد ، مواد سوختنی * د) خاموش باشد ، آب
97-کلیه مایعاتی که نقطه شعله زنی آنها کمتر از ................. درجه سانتی گراد می باشد نباید روی سطح زمین نگه داری شود مگر اینکه در صورت محدود در ضرفهای کمتر از.................... لیتر داخل مخازن نگه داری شود.
الف) 24،7 ب) 12،8 ج) 18،4 د) 18،7*

98-درجایی که بخار مایعات قابل اشتعال وجود دارد نباید از چه وسایلی استفاده کرد؟
الف) پیلت گاز ب)چراغ ج)سیگار د) همه موارد *
99-زمانی که در محل کار از بخاری یا هر وسیله گرم کننده روباز به طور موقت استفاده می شود باید چه ضوابط و مقرراتی را رعایت کرد؟
الف) درجه حرارت ب) فاصله وسی

/ 0 نظر / 17 بازدید