تقویت ، ترمیم ، بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمانها

یک مقاله 55 صفحه ای نوشته آقای مهندس علی جلالی مارنانی در موضوع تقویت ، ترمیم ، بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان ها که در 4 بخش زیر تنظیم شده است.

1) بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های بتنی

2) ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های موجود ( پس از ترمیم و بهسازی )

3) عملکرد لرزه ای

4) کاربرد کامپوزیت های FRP در تقویت و بهسازی سازه های بتنی و بنایی

 

دانلود مقاله تقویت ، ترمیم ، بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمانها

/ 1 نظر / 56 بازدید

پنج کار انجام بده آنگاه هرچه خواستی گناه کن: 1- اگر می توانی از نعمت های خدا استفاده مکن 2- اگر می توانی از حکومت و سرپرستی خداوند خارج شو 3- اگر می توانی به جائی پناه ببر که خداوند تو را نبیند 4- اگر می توانی هنگام مرگ جانت را به فرشته خدا تسلیم مکن 5- اگر می توانی وقتی که تو را به شعله های دوزخ می سپارند وارد مشو *امام حسین ع-بحارج78ص126*