فیلم های آموزشی

مقاوم سازی سازه های بتنی با الیاف FRP

http://www.aparat.com/v/23KtZ

 

 

تست های غیرمخرب بتن - التراسونیک ، اسکن بتن مسلح ، چکش اشمیت

 

http://www.aparat.com/v/sQBPY

 

 

واتراستاپ منبسط شونده بنتونیتی یا واتراستاپ هیدروفیل 

 

 http://www.aparat.com/v/D9CVB

 

 

مواد آببندی وترمیم بتن - معرفی محصولات جدید آببندی بتن

  

http://www.aparat.com/v/QbxYW

 

پوشش های ضد حریق و ضد اسید بتن

 

http://www.aparat.com/v/EKcnr 

 

ترمیم و مقاوم سازی سازه های بتنی

 

http://www.aparat.com/v/fBKgY

 

 

آب بندی استخرها ، آب نماها و مخازن با پوشش های آب بندی منعطف

 

http://www.aparat.com/v/krvH8

 

 

 

اسکن آرماتور در بتن مسلح -تست غیر مخرب بتن-التراسونیک بتن

 

http://www.aparat.com/v/p3D9u 

 

 

 

 کرگیری در بتن مسلح ، کاشت آرماتور و بولت و ایجاد اپنینگ

 

http://www.aparat.com/v/PpcmE

 

 

 کرگیری،کاشت آرماتور و بولت در بتن مسلح و تستهای غیرمخرب بتن

 

http://www.aparat.com/v/SaPD0

 

 

اسپیسر

 

http://www.aparat.com/v/L7kjG

 

 

اسکن بتن مسلح

 

http://www.aparat.com/v/THDLp

 

 

فوق روان کننده نفتالینی

 

http://www.aparat.com/v/w3Zur

 

 تولید کننده واتراستاپ

 

http://www.aparat.com/v/GsKb0

 

ملات ترمیمی اپوکسی

 

http://www.aparat.com/v/B7xAR

 

فوق روان کننده کربکسیلاتی

 

http://www.aparat.com/v/BPuI1

 

 

اجرای بتن با ماله پروانه ای

 

http://www.aparat.com/v/49WYF

 

 

آب بندی مخازن بتنی

 

http://www.aparat.com/v/WV6TN

 

 

اجرای کف پوشهای صنعتی پایه سیمانی و اپوکسی

 

http://www.aparat.com/v/OEkXA

 

 

آب بندی درز اجرایی بتن

 

http://www.aparat.com/v/lT2Y8

 

 

آب بندی بتن

 

http://www.aparat.com/v/MupdF

 

 

مغزه گیری بتن

 

http://www.aparat.com/v/MVQRE

 

 

کفپوش اپوکسی

 

http://www.aparat.com/v/0n4QH

 

 

کر گیری بتن

 

http://www.aparat.com/v/COz87

 

 

ژل میکروسیلیس

 

http://www.aparat.com/v/9lPt1

 

 

اجرای کفپوش اپوکسی

 

http://www.aparat.com/v/GuiBq

 

 

اجرای کفپوش اپوکسی لایه نهایی

 

http://www.aparat.com/v/rC8iy

 

 

ماستیک درزبندی

 

http://www.aparat.com/v/V0WwN

 

 

افزودنی های بتن

 

http://www.aparat.com/v/exV1c

 

 

کاشت آرماتور

 

http://www.aparat.com/v/yokNv

 

 

دوخت واتراستاپ

 

http://www.aparat.com/v/Ct6rZ

 

 

 پودر میکروسیلیس

 

http://www.aparat.com/v/SBecM

 

 

 

اسکن بتن مسلح

 

http://www.aparat.com/v/p3D9u

 

 

ژئوتکستایل

 

http://www.aparat.com/v/owdXa

 

 

اجرای کفپوش بتنی صنعتی

 

http://www.aparat.com/v/ZaxI6

 

 

منبع: کلینیک بتن ایران 

/ 0 نظر / 19 بازدید