دانلود آیین نامه ها و نشریات و ضوابط

 

آیین نامه بتن ایران (آبا) تجدید نظر اول

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ( 2800 )

کد 20 جوشکاری در ساختمانهای فولادی

کد 30 مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمعها و سپرها

کد 37 استانداردهای نقشه کشی

کد 55  مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی تجدید نظر دوم

کد 55 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی تجدید نظر دوم (1388)

کد 71 محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگی

کد 82 راهنمای اجرای سقفهای تیرچه بلوک

کد 83 مجموعه نقشه‌های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه 8 متر

کد 85 معیارهای طرح هندسی راههای اصلی و فرعی

کد 87 معیارهای طرح هندسی تقاطعها

کد 88 چکیده ای از طرح هندسی راهها و تقاطع ها

کد 94 تیرچه های پیش ساخته خرپایی (مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها)

کد 95 مشخصات فنی نقشه برداری

کد 98 ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسها

کد 100 بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار

کد 101  مشخصات فنی عمومی راه تجدید نظر اول

کد 103 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال)

کد 104 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)

کد 105 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)

کد 106 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (اندازه گیرهای جریان)

کد 108  ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (مشخصات فنی عمومی)

کد 109 ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری)

کد 113 کتابنامه تونل و تونل سازی

کد 124 مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی

کد 128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان جلد اول: تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

کد 128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها جلد دوم:تاسیسات بهداشتی

کد 131 راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی

کد 139 آیین نامه بارگذاری پل‌ها

کد 140 توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب

کد 145-1 تقاطع های همسطح شهری - مبانی فنی 

کد 145-2 تقاطع های همسطح شهری - توصیه ها و معیارهای فنی

کد 145-3 تقاطع های هم سطح شهری - سوابق مطالعات

کد 151 راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن

کد 160 دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیز

کد 161 آیین نامه طرح هندسی راهها 

کد 206 طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA)

کد 207 دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی

کد 219 برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منابع آب

کد 220 تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر (در مطالعات رسوب)

کد 221  تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها

کد 223 دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)

کد 224 دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک 

کد 225  فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرحهای سازه های آبی (سدسازی) 

کد 227 دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه

کد 228 آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران

کد 229 بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته

کد 234 آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران

کد 238 فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)

کد 239 دستور العمل آماربرداری منابع آب

کد 242 راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای)

کد 243 دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه

کد 245 معیارهای طراحی سینما 

کد 247 دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی

کد 248   فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکن ها

کد 249 فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی

کد 253 آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری

کد 256 استانداردهای نقشه کشی ساختمانی

کد 258 دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب

کد 260 راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن درمحدوده پایه های پل

کد 261 ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)

کد 264 آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی

کد 267-1 آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)

کد 267-2 آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی)

کد 267-3 آیین نامه ایمنی راه ها (علایم ایمنی راه) 

کد 267-4 آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه)

کد 267-5 آیین نامه ایمنی راه ها (تاسیسات ایمنی راه) 

کد 267-6 آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری)

کد 267-7 آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی) 

کد 308 راهنمای طراحی دیوارهای حائل

کد 324 ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خورجینی

کد 325  ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی

کد 327 دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

کد 339 مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت

کد 341 مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت

کد 342 راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان های حواشی بزرگراه های شهری

کد 343 راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی

کد 344   آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا") 

کد 345 راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP

کد 353 راهنمای طراحی روسازی فرودگاه

کد 354 راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور

کد 355 دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن

کد 360  دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود

کد 364  دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجود

کد 365 فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود

کد 367 شناسنامه فنی پلها

کد 369 ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری

کد 370 راهنمای نگهداری از علایم و تجهیزات ایمنی راه

کد 376 دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود

کد 385  دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم‌های پانل پیش‌ساخته سبک سه بعدی

کد 388 آیین‌نامه طرح و محاسبه سازه‌های بتنی پیش‌ساخته

کد 389 آیین‌نامه طرح و محاسبه پل‌های بتن‌آرمه

کد 391 راهنمای طراحی روسازی بنادر

کد 393 نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان

کد 394 دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر

کد 395 دستورالعمل طراحی پل های فولادی

کد 400 آیین نامه سازه های فضاکار

کد 470 راهنمای طراحی تلمبه خانه های آب

کد 523 راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها

کد 526 راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ

/ 1 نظر / 24 بازدید
زهرا

چرا در این سایت و دیگر سایت های مربوط نمی شود آیین نامه 267 را دانلو کرد .