آزمایش های قیر و آسفالت

 

(Password: abrc.iust.ac.ir)

1- آزمایش تعیین وزن مخصوص قیر

AWT IMAGE

2- آزمایش درجه نفوذ قیر

AWT IMAGE

3- آزمایش کندروانی قیر

AWT IMAGE

4- آزمایش تعیین درجه نرمی قیر

AWT IMAGE

5- آزمایش خاصیت انگمی قیر

AWT IMAGE

6- آزمایش افت وزنی قیر

AWT IMAGE

7- آزمایش درجه اشتعال قیر

AWT IMAGE

8- آزمایش دانه بندی مصالح سنگی

AWT IMAGE

9- آزمایش ساخت نمونه های آسفالتی

AWT IMAGE

10- آزمایش طرح اختلاط مارشال

AWT IMAGE

11- آزمایش فضای خالی و درصد جذب قیر

AWT IMAGE

12- آزمایش تجزیه آسفالت

AWT IMAGE

منبع دانشگاه علم و صنعت

/ 0 نظر / 57 بازدید