دانلود فایل اکسل برای ترسیم دیاگرام های برش و خمش تیر

این فایل اکسل کم حجم و عالی میتواند براحتی برای شما دیاگرام های برش و خمش تیر را ترسیم کند.شما با دادن مقادیر شــدت بار گسترده و طول دهانه ها می توانید مقادیر وشکل نمودار های نیرویبرشی و لنگر خمشی را با زدن یک دکمه بدست آوردید .


منبع: abadancivil.ir

دانلود فایل اکسل برای ترسیم دیاگرام های برش و خمش تیر

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید