آشنایی با حرفه سیمانکاری

نمونه وظایف

 • توانایی خواندن نقشه های ساختمانی و شناخت اجزاء ساختمان
 • آشنایی با ترسیم تصاویر ساده تصاویر سه نما
 • کروکی ساختمان
 • آشنایی با نقشه های معماری ساختمان
 • پلان با نما، برش و علائم مندرج در نقشه
 • آشنایی با اجزاء مختلف ساختمان
 • فنداسیون، ستونها، تیردیزی، نازک کاری داخلی و راه پله
 • آشنایی با اجرای اجزاء مختلف ساختمان
 • شناسایی اصول خواندن نقشه های ساختمان
 • توانایی تشخیص اشکال هندسی، اندازه گیری و برآورو کار
 • آشنایی با اشکال هندسی
 • مربع، مستطیل، دایره، مثلث و چند ضلعی
 • شناسایی اصول محاسبه مساحت و محیط اشکال هندسی
 • محاسبه مساحت مربع، مساحت مستطیل، مساحت دایره، مساحت مستطیل، مساحت داره، مساحت مثلث، مساحت چندضلعی ها
 • محاسبه محیط اشکال هندسی
 • آشنایی با وسایل اندازه گیری ،متر نواری و نایلونی بلند ،متر جیبی و تاشو
 • شناسایی سیستم متریک و تبدیل اجزاء به هم
 • شناسایی اصول اندازه گیری و محاسبه سطوح
 • شناسایی اصول برآورد کار
 • توانایی انجام کمکهای اولیه
 • آشنایی با جعبه کمکهای اولیه
 • آشنایی با انواع حوادث ناشی از کار
 • آشنایی با بانداژ کردن
 • شناسایی اصول حمل بیمار
 • شناسایی اصول انجام کمکهای اولیه
 • توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی
 • آشنایی با مقررات ایمنی و حفاظتی فردی در کارگاه
 • آشنایی با مقررات ایمنی و حفاظتی عمومی کارگاه
 • آشنایی با وسایل آتش خاموش کنی
 • شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی
 • آشنایی با قوانین کار، بیکاری و بیمه
 • توانایی باراندازی، حمل و انبار کردن مصالح
 • توانایی آستر کاری
 • توانایی سیمانکاری نما
 • توانایی نصب رویه سرامیک
 • توانایی قرنیز سازی
 • توانایی کار در ارتفاع
 • توانایی تشخیص خرابیها و نواقص و تعمیر آنها
   

ابزار و وسایل

 • لباس کار
 • قرنیز
 • تیشه
 • ماله
 • تراز
 • گچ
 • گونیا
 • انواع کتر


 شرایط ارتقاء شغل

سیمانکار اگر در انجام وظایف محوله و قول و قرارهایی که با کارفرما می گذارد دقیق و منضبط باشد می تواند به راحتی شرایط ارتقاء شغلی خود را فراهم سازد.

ویژگی های شخصیتی

یک سیمانکار باید از سلامت روانی و جسمی، بخصوص مهارت در حرکات دست و قدرت بینایی کامل برخوردار باشد.
علاقه و پشتکار نیز از دیگر خصوصیات ویژه این شغل است که سبب موفقیت بیشتر سرامیک کار می شود.
علاقه به کارهای سخت و تن دادن به کارهایی که آراستگی ظاهری را در موقع کار از انسان می گیرد از ویژگی های این شغل است.
این کار در کنار کارهای دیگر ساختمان از اهمیت بالایی برخوردار است و به عنوان زیر سازی رشته ها و کارهای دیگر ساختمان قلمداد می شود و مسئولیت پذیری و توجه به انجام صحیح آن بسیار حائز اهمیت است.

/ 0 نظر / 55 بازدید