علل تخریب سوله ها در زلزله

 به همین جهت باید با نصب تیر و ستون فرعی (Wall Post) دیوار را به سوله متصل ساخت به طوری که حداکثر طول و ارتفاع دیوار از حد معینی(مثلاً ۳ یا ۴ متر) تجاوز نکند. در سوله ها در حین وقوع زلزله اگر اتصالات ضعیف باشند جدایی بین ستون و تیر شیبدار بوجود می آید.

دلیل این موضوع می تواند تعداد پیچ کمتر از تعداد پیچ محاسباتی باشد. همچنین در سوله ها از پیچ های پر مقاومت استفاده می شود مثل پیچ 8.8 که ممکن است سوله کار از پیچ های معمولی استفاده کند و در زلزله جوابگو نباشند. لذا آزمایش پیچ ها الزامی می باشد.

شکل های زیر مربوط به زلزله ۵ دی ۸۲ بم هستند. هر دو مورد توضیح
داده شده در بالا رعایت نشده و باعث تخریب شده است.

/ 0 نظر / 27 بازدید