محاسبه سر انگشتی و کارگاهی مقدار شن و ماسه برای ساخت ملات یا بتن

حجم ملات یا بتن مصرفی برای آیتمهای مختلف ساختمانی:

محاسبه حجم ملات مصرفی برای دیوار چینی:
حجم ملات مصرفی برابر یک سوم حجم دیوار است.
محاسبه حجم ملات مصرفی برای فرش کف سنگ کاری با سنگ پلاک و سرامیک کف:
حجم ملات مصرفی برابر، 30 لیتر به ازاء هر متر مربع مساحت کف است.
محاسبه حجم بتن مصرفی برای سقف آجری و سقف تیرچه بلوک: برای سقف آجری حجم ملات مصرفی برابر، 500 لیتر به ازاء هر متر مربع مساحت سقف است.
برای سقف تیرچه بلوک حجم ملات مصرفی برابر، 770 لیتر به ازاء هر متر مربع مساحت سقف است.

تخمین تعداد آجر لازم برای هر متر مربع دیوار چینی

در این روش مقصود از آجر، آجر فشاری یا آجر ماشینی با ابعاد فشاری است:
دیوار چینی 11 سانتیمتری (ضخامت دیوار) : هر متر مربع ۷۲-۸۰عدد آجر.
دیوار چینی 22 سانتیمتری (ضخامت دیوار): هر متر مربع 120 عدد آجر.
دیوار چینی 35 سانتیمتری (ضخامت دیوار): هر متر مربع 550 عدد آجر.
تخمین میزان وزن آهن لازم در ساختمانهای اسکلت فلزی:هر متر مربع بنا، 25 تا 45 کیلوگرم آهن در اسکلت فلزی می برد.

/ 0 نظر / 52 بازدید