دونمونه از طرح اختلاط بتن خود متراکم

 

قطر پخش بتن(D)

بزرگترین اندازه سنگدانه

ریزدانه

در صد شن

شکل سنگدانه

نسبت آب به سیمان

نوع پوزولان

وزن مواد سیمانی

 

mm640

mm20

50.8 حجمی

33 درصد حجم بتن

شکسته

0.38

میکرو سیلیس

KG/M3473

 

 طرح اختلاط بتن خود تراکم؛ استفاده شده در جداره رادیو اکتیو – نروژ
2001 (مقاومت فشاری 28 روزه Mpa52)

قطر پخش بتن(D)

بزرگترین اندازه سنگدانه

ریزدانه

در صد شن

شکل سنگدانه

نسبت آب به سیمان

نوع پوزولان

وزن مواد سیمانی

 

Mm725

mm20

49.3 حجمی

29.5 درصد حجم بتن

شکسته

0.41

میکرو سیلیس

KG/M3432

T500=2

 

توضیحات:

1-  دانه بندی مصالح سنگی مطابق ASTM C-33   می باشد.

2- درصد وزنی و نوع روانکننده ذکر نشده ، لیکن با توجه به قطر
نهایی پخش بتن می توان میزان لازم را تعیین نمود.

/ 0 نظر / 19 بازدید