آشنایی با صورت وضعیت نویسی

قیمت کار جدید

پس از شروع عملیات اجرایی، پیمانکار با وضعیتی در اجراء روبرو می شود که شرح آن عملیات بصورت آیتم فهرست ( پایه ) و بصورت ستاره دار ( غیر پایه ) در فهرست بهای منضم به پیمان دیده نشده است. پیمانکار بر اساس ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان بایستی آنالیز هزینه اجراء آن عملیات را به مشاور و کارفرما کتبا اعلام نماید و پس از توافق از نظر قیمت آن عملیات را انجام می دهد که به نام قیمت جدید معروف است.

به عبارت دیگر می شود بدین گونه تعریف کرد که :

در طول اجرای پروژه پیمانکار عملیاتی جهت اجراء برایش ابلاغ می شود.(از طرف مشاور یا کارفرما) که در فهرست بهای منظم به پیمان نه بصورت ردیف و نه بصورت ستاره دار در قیمت واحد پیش بینی نشده است. مانند مواد افزودنی بتن یا سازه space frame یا پوشش سقف ZIP و … . در اینصورت ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان در مورد قیمت جدید جاری است.

تذکر: تهیه آنالیز قیمت جدید باید توسط امضاء کنندگان قرارداد تهیه شود وگرنه با امضاء سرپرست کارگاه از نظر حقوقی ایراد دارد.

تذکر: در یک پروژه حداکثر سقف ریالی اقلام قیمت جدید ۱۰ درصد مبلغ پیمان است.

آیتم های ستاره دار
در زمان انجام برآورد مهندسین مشاور به عملیاتی برخورد می کند که در فهرست بهای منظم آن مناقصه شرح عملیات یا قیمت واحد ندارد که قیمت واحد و هزینه آن عملیات را آنالیز می نماید و پس از تصویب کارفرما در فهرست بهای منضم به مناقصه (قرارداد آینده) می گنجاند.این آیتم ها به آیتم های ستاره دار موسومند. از اینرو آیتم های فهرست را به نام ردیفهای پایه و آیتم های ستاره دار را به نام ردیف های غیر پایه می شناسیم.

تذکر: میزان ردیفهای غیر پایه از نظر ریالی حداکثر ۲۰ درصد مبلغ هر رشته می باشد.( ابنیه جدا و … )

تذکر: کارفرما بر روی قیمت واحد اقلام ستاره دار نظر می دهد

به عنوان مثال:

اگر در پروژه ای مبلغ بخش ابنیه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( که ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ آن فهرست پایه و ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ آن غیر پایه ) و مبلغ برق ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال که ( ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ پایه و ۵.۰۰۰.۰۰۰ آن غیر پایه )باشد در اینصورت با توجه به اینکه عدد بدست آمده از تقسیم رقم غیر پایه به رقم کل ابنیه در این پروژه بیشتر از ۲/۰ می باشد لذا باید به کمیسیون برنامه بودجه برود و مجوز بگیرد( پروژه های عمرانی) اما در مورد برق مشکلی وجود ندارد.

سایر توضیحات در بند ۲-۶ فهرست بهای ابنیه در صفحات ۱ و ۲ مربوط به دستورالعمل کاربرد ذکر شده است

دستور کار

در طول مدت اجراء به مواردی بر می خوریم که در نقشه های اولیه جزئیات کاملی ندارد و یا تغییر مشخصات دارد که نیاز است توسط دستگاه نظارت ( با هماهنگی دفتر مرکزی مشاور ) دستور کار لازم جهت اجراء صحیح به پیمانکار داده شود.

صورتجلسه

در یک پروژه دو مزیت دارد.صورتجلسه مقدار و صورتجلسه هماهنگی

صورتجلسات هماهنگی: عمدتا جهت تصمیم گیری های کلان و تصویب مصالح انجام میگیرد.

صورتجلسه مقدار : هر آنچه که در نقشه ها بعد ندارد و یا دفنی است و پوشیده می شود و یا در آینده جهت کنترل آن نیاز به مطالب تکمیلی است مانند عملیات خاکبرداری ، لوله کشی ، کابل کشی و … به جهت تسریع در روند رسیدگی آینده و حضور به ذهن داشتن افراد مقیم توصیه شده است صورتجلسه گردد. 

زمان ارائه صورت وضعیت

در برخی پروژه ها مدت زمان ارائه صورت وضعیت ( که بصورت ماهانه می باشد ) ممکن است بیشتر از یک ماه بشود. این تاخیر ممکن است به علت عملیاتی از قبیل : کند شدن عملیات به علت سرما یا گرمای شدید، کمبود نقدینگی کارفرما و ... باشد.

 لازم به ذکر است اگر دوره زمانی صورت وضعتی بیشتر از یک ماه بود مشکلی در روند اصول قراردادی ایجاد نمینماید.

------------------

در انتهای پروژه پیمانکاران معمولا عملیاتی انجام می دهند که در زمان تحویل موقت موفق به تهیه و تائید ریزمتره و صورتجلسات و یا قیمت های جدید نمی شوند لذا طبق ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار به مدت یک ماه بعد از تاریخ تحویل موقت وقت خواهد داشت تا صورت وضعیت ماقبل قطعی (آخرین صورت وضعیت موقت) را تهیه و به کارفرما ارائه نماید.

-----------------

پس از گواهی رفع نقص و تحویل کامل پروژه به بهره بردار (کارفرما)، پیمانکار مدارک و مستنداتی از جمله : دستور کار، صورتجلسات و همچنین کسری قیمتهای جدید احتمالی را تهیه می کند و به تائید مشاور و کارفرما می رساند. سپس صورت وضعیت قطعی که شامل کلیه عملیات موضوع پیمان حد فاصل تاریخ تحویل زمین تا تاریخ گواهی رفع نقص است در قالب :

ریزمتره ------- خلاصه متره ------ خلاصه مالی هر فصل ----------- خلاصه مالی کل ------- روکش

تهیه می نماید و برای تائید به کارفرما ارسال می کند.

زمان بررسی صورت وضعیت قطعی: ۳ ماه نزد مشاور و ۲ ماه نزد کارفرما

 

/ 1 نظر / 87 بازدید
مجید

مرسی خیلی ممنون ...ایشالا کار گیرمون بیاد