عدم توجه شهرداری به گزارشهای مهندسین ناظر

مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.
به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید.
با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری میباشند.
 

چندی است دفتر مقررات ملی ساختمان اطلاعیه ای در جهت اجرای این ماده قانونی و اجرای مقررات ملی ساختمان،خطاب به عموم مردم و بالاخص فعالین صنعت ساختمان صادر نموده است که از این باب کمک بسیار خوبی به همکارانی است که با مشکل عدم توجه مرجع صدور پروانه به گزارشات ایشان مواجه اند.

   

 بزرگنمایی عکس   

برای مشاهده اصل این اطلاعیه به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمایید.

http://www.inbr.ir

بخش: اطلاعیه نظارت عالیه

 


 لازم به ذکر است که اخیرا چندین مورد از اطلاع رسانیهای همکارانمان به این نحو مورد رسیدگی مناسب قرار گرفته و نتیجه بخش هم بوده است.
/ 0 نظر / 8 بازدید