انواع توری های ساختمانی و صنعتی

 

Plastic mesh in a variety of refractory mosquitoes, Armitage, square mesh, mesh pool, Pyvrks mesh types, types of industrial filter mesh, polyester mesh types, polymer mesh, lace, light, behind a rock, a tour of the chalk and ...

 

توری فولادی  

 از خصوصیات مهم توری های فولادی می توان از مقاومت خوب در برابر سایش نام برد ، که این امر اخیر بستگی به کم کربن و پر کربن بودن توری مورد نظر دارد.

کاربرد تورهای فولاد در صنعت فیلتر سازی ، صنایع غذایی ، سرند و ... می باشد.

توریهای سرند فولادی:

 توریهای سرند فولادی از مفتول های سخت فولادی بافته شده و جهت سرند خاک در مهادن و در حجم بالا و سنگین کار استفاده میگردد.

ابعاد این توریها در 2 سایز استاندارد 1*1.5 متر و1*2 متر میباشد.

ضخامت وایر از 2.40 الی 9 میلیمتر و چشمه های آن از 3 الی 60 میلیمتر میباشد.

Buy a variety of steel mesh in a variety of mesh network model and by Iran's store

Steel mesh

The important characteristics of steel grates can be good resistance against abrasion, a name that it is a recent low-carbon and high-carbon depends on the nature of the desired grid.

Application of filter in the steel industry, tourism, food industry, vibrating and. .. .

Torihai vibrating steel:

Torihai vibrating steel wire woven from carbon steel hardened and ground to grieve in the mines and in high volume and heavy work.

The dimensions of the standard size in 1 2 tura * 1.5 m و1 * 2 meter.

The thickness of the wire from 2.40 to 9 mm and its fountain of 3 to 60 mm.

 

توری فایبرگلاس ترک گیر Fiberglass Mesh Tape  

توری فایبرگلاس ترک گیر Fiberglass Mesh Tape نوعی توری بافته شده از الیاف فایبرگلاس می باشد که یک طرف آن توسط چسب مخصوصی چسبنده شده که امکان چسباندن این نوع توری را به بافت ترک خورده آسان می سازد.

توری فایبرگلاس ترک گیر نواری

کاربرد این توری برای ترمیم دیوارها و بافت های ترک خورده می باشد.

توری فایبرگلاس ترک گیر

این توری در انواع نواری و رولی موجود بوده که عرض نوع نواری آن 50 میلیمتر و نوع رولی آن 1 متر می باشد.

Fibreglass mesh Fiberglass Mesh Tape co. stuck left a kind of lace woven fibreglass fabrics is that one side of it by a special adhesive is adhesive that allows you to paste this type of lace to the cracked texture makes it easy.

Leave fiberglass mesh tape stuck

Application of the grid for the restoration of the walls and cracked texture.

Leave fiberglass mesh gear

It is available in a variety of mesh tape and tape the width of the type of roll that 50 mm and the kind of roll it is 1 meter.

Iran's supply of anti-Turk lace by the store.

 

شبکه فلزی کششی  

توری کششی نوعی شبکه فلزی با چشمه های لوزی یکپارچه بوده که بر خلاف توری های بافته شده از استحکام پایدارتری برخوردار است.

 شبکه تورهای کششی از اکسپند شدن ورق  های فلزی از ضخامت 2/0 میلیتر الی 6 میلیمتر در عرض 500 - 1000 - 1500 - 2000 و 2500 میلیمتر تولید می شود.

طول توری های کششی بسته به نیاز تعیین میشود. چشمه های شبکه های کششی تنوع زیادی دارد و به طور مثال از 4x6 میلیمتر تا 75x200 موجود می باشد.

جنس فلز توری های کششی بسته به نوع ورق می تواند مس - برنج - استیل - آهن و آلومینیوم باشد.

Stretching is a kind of metal mesh network with integrated diamond Springs has been that unlike woven mesh of paydartri strength.

The akspand network stretching from the nets of steel sheet of thickness of 6 mm in width 0.2 militar-500-1000-1500-2000 and 2500 mm.

Stretching the length of the grid is determined depending on the need. The fountain has a large variety of custom networks and for example from 4x6 mm to 75x200.

Stretching mesh metal sex depending on the type of sheet steel-brass and copper can be iron-aluminum-.

 

توری مشبک لوزی  

توری پرسی مشبک لوزی با نام تجاری اکسپاندد مش Expanded Mesh توری های پر کاربردی است که در زمینه سرند،حصار،فیلترهای صنعتی،شبکه های مش فونداسیون ،صافی و دکوراسیون و ... مورد استفاده قرار می گیرد. توری های مشبک لوزی در اثر کشش و برش از انواع ورق های آهنی ، آلومینیومی و گالوانیزه با عرض 100 سانتیمتر تولید می شود. 

ضخامت توری های مشبک لوزی بسته به ضخامت ورقی که از آن تولید می شوند متغییر می باشد که به طور استاندارد از ضخامت 0.4 میلیمتر تا 5 میلیمتر تولید توری پرسی مشبک لوزی انجام می پذیرد.

به علت لوزی شکل بودن چشمه های این مدل توری، سایز شبکه های آن برای ضخامت های زیر 1 میلیمتر کد گذاری می شود بدین صورت که هرچه کد آن نمره بالاتری را به خود اختصاص دهد اندازه هر شبکه توری کوچکتر می شود.

به طور مثال بین کدهای موجود 150 - 170 - 180 - 190 و 205 می باشد ، کد 205 دارای ریزترین چشمه و کد 150 نشان دهنده بزرگترین سایز چشمه می باشد.

برای توری ها ی مشبک لوزی با ضخامت بالای یک میلیمتر اندازه چشمه ها به شکل زیر مشخص می شود.

توری مشبک لوزی به ضخا مت 2 میلیمتر = 10x30میلیمتر اندازه هر چشمه

توری مشبک لوزی به ضخامت 3 میلیمتر = 17X48 میلیمتر اندازه هر چشمه

توری مشبک لوزی به ضخامت 4 میلیمتر = 20x59 میلیمتر اندازه هر چشمه

توری مشبک لوزی به ضخامت 5 میلیمتر = 3.5x9.5 سانتیمتر اندازه هر چشمه

Lace diamond grid brand akspandd Percy mesh Expanded Mesh lace full functionality is provided in the field of industrial filters, screens, fence, mesh networking Foundation, smoothness and decorations and. .. Will be used. Stretch lace diamond grid in effect for cutting a variety of aluminum and galvanized iron sheets, with the width of 100 cm.

The thickness of the mesh grid sheets depending on the thickness of the sheets are produced in variable, which is the standard of thickness of 0.4 mm to 5 mm for the production of lace diamond grid Percy is done.

Due to the shape of the diamond being the fountain of this model is the size of its network, the grid for the following thickness 1 mm can be encoded in this case that a higher score as its code to allocate a smaller mesh size of any network.

For example, between the existing codes 150-170-180-190 and 205, fountain and code riztrin code 205 has 150 represents the largest size fountain.

For a thick diamond lattice of lace over a millimeter-sized springs to the figure below.

Lace diamond grid to 2 mm = 10x30میلیمتر Matt zkha size fountain

Lace diamond grid to the thickness of 3 mm = 17X48 mm, the size of each fountain

4 mm thick diamond grid grid = 20x59 mm, the size of each fountain

5 mm thick diamond grid lace = 3.5 x 9.5 cm size of each fountain

 

توری پرسی Crimped wire mesh  

Crimped wire mesh با نام تجاری توری پرسی در ایران شهرت دارد این مدل توری که با موج دادن سیم های فلزی تولید می شود به عنوان حصار،فنس،بتون ریز،مش بند،قفس حیوانات، سرند در معادن،کارخانه های ذغال سنگ،ساختمان سازی و عمران کاربرد دارد.

 

شبکه توری پرسی

نوع استیل و گالوانیزه توری پرسی در صنایع غذایی کاربرد دارد که به عنوان مثال برای پودر کردن گوشت و مواد غذایی استفاده می شود.

  

جدول اطلاعات توری پرسی Crimped wire mesh

Wire Gauge
SWG

Wire Diameter
mm

Mesh/Inch

Aperture
mm

Weight
kg/m2

14

2.0

21

1

4.2

8

4.05

18

1

15

25

0.50

20

0.61

2.6

23

0.61

18

0.8

3.4

24

0.55

16

0.1

2.5

24

0.55

14

0.12

4

22

0.71

12

0.14

2.94

19

1

2.3

0.18

1.45

6

4.8

1.2

2

20

6

4.8

1

2

20

6

4.8

0.7

3

14

14

2.0

5.08

0.3

12

14

2.0

2.1

1

2.5

14

2.0

3.6

1.5

1.9
توری پرسی در چشمه های 3 و 5 سانتیمتر - چشمه 6.5 سانتیمتر و ... موجود می باشد.

 

Crimped wire mesh with the brand's reputation in the Percy lace model lace that metal wires with a wave is produced as the fence, mesh, concrete mesh, animal cages, tiny, vibrating in coal mines, factories, building and civil engineering.

Mesh network Percy

Type of stainless steel and galvanized gratings, Percy's application in the food industry for example for powder off the meat and food industry.

 

Lace Percy in the spring for a 3 and a 5 cm-fountain of 6.5 cm and. .. Available


 

/ 0 نظر / 331 بازدید