آشنایی با حرفه نقاش ساختمان

نمونه وظایف

1. آشنایی با پوشش رنگ پلاستیکی الوان
2. آشنایی با اصول برآورد مواد مورد لزوم زیر کار
3. آشنایی با روش های افزایش پوشش رنگها
4. آشنایی با برآورد روغن های مورد نیاز جهت روغن اندود کردن دیوار گچی
5. آشنایی با اصول برآورد سایر مواد مورد نیاز جهت رنگ آمیزی ساختمان
6. شناسایی اصول اندازه گیری برآورد میزان رنگ و مواد اولیه مورد نیاز
7. توانایی اندازه گیری و محاسبه و برآورد میزان رنگ و مواد اولیه مورد نیاز
8. آشنایی با سیستم متریک و واحدهای اندازه گیری طول و سطح و اجزاء آن
9. آشنایی با ابزار و وسایل اندازه گیری (متر جیبی- متر بلند- متر تاشویی و ...)
10. آشنایی با اوزان و واحدهای مربوط در سیستم متریک
11. آشنایی با اشکال هندسی منظم
12. شناسایی اصول محاسبه مساحت سطوح
13. شناسایی انواع رنگهای مورد استفاده در نقاشی ساختمان
14. آشنایی با پوشش رنگ روغنی الوان
15. توانایی متره کردن کار
16. آشنایی با اصول محاسبه در سیستم متریک
17. آشنایی با اصول محاسبه نظری از روی مساحت زیربنا
18. شناسایی اصول محاسبه سطوح جانبی در حجم های هندسی منظم و غیرمنظم
19. شناسایی اصول محاسبه مساحت در سطوح هندسی منظم و غیرمنظم
20. شناسایی اصول محاسبه سطوح نرده و درب های شیشه خور
21. شناسایی اصول متره کردن کار
22. توانایی خواندن نقشه های ساختمان
23. آشنایی با نقشه های معماری (پلان، نما، برش)
24. آشنایی با اصول خواندن اندازه نقشه ها
25. آشنایی با علائم و اختصارا نقشه های معماری
26. شناسایی اصول محاسبه سطوح افقی، قائم و مورب نقشه ها
27. شناسایی اصول خواندن نقشه های ساختمانی
ابزار و وسایل

1. انواع متر
2. سنگ اوزان
3. مدلهای اشکال
4. هندسی منظم
5. نقشه های ساختمان
6. ماشین حساب
7. نوشت افزار
8. وسایل ایمنی و حفاظتی
9. متر بلند
10. متر کوتاه
11. نوشت افزار
12. لباس کار
13. نقشه های مختلف ساختمان
14. نوشت افزار
15. ماشین حساب
16. خط کش
17. میز کار
شرایط ارتقاء شغل

مانند بسیاری از مشاغل و شاید همه آنها ظاهر کار افراد بسیار تاثیر گذار در جذب مشتری است، دوام عمر رنگ، لکه گیری دقیق و سرعت عمل در اجرای کار نقاش می تواند شرایط ارتقاء کاری و افزایش دستمزد وی را به صورت چشمگیری افزایش دهد. ساختن رنگ و ترکیب بندی صحیح آنها نیز بسیار اثربخش است .ویژگی های شخصیتی

این رشته در مجموعه عمران جا گرفته است و جزء رشته هایی است که جدای از سختی و زحمات فراوانش. کاری است که با هنر آمیخته شده است.
بطور قطع و یقین دستان نیرومند و سلامتی جسمی در این شغل حرف اول را می زند.
شما در نقاشی ساختمان واقعاً باید حوصله و دقت فراوان داشته باشید، زیرسازی های سطحی و نداشتن دقت در آن باعث فرو افتادن سریع رنگ ها می شود.

/ 0 نظر / 14 بازدید