سازه نگهبان-مهار بندی

روش اجرا

 ۱- حفر چاهکها در مجاور دیواره گود برداری.

۲- اجرای آرماتور بندی شمع و بتن ریزی درون چاهکها و نصب عضو عمودی از تیر آهن ساده یا بال پهن.

۳- اجرای چندین چاهک مایل یا افقی با قطر ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر در دیواره گود با دستگاه مخصوص دقیقا در پشت عضو عمودی.

۴- تعبیه میلگرد یکسر رزوه دار در چاهک های دیوار و تزریق بتن در آنها.

۵- مهار شبکه وسیع آرماتور دیواره توسط سر رزوه میلگردهای تعبیه شده در دیوار گود و همچنین عضو عمودی به گونه ای که تمامی سطح دیوار گود توسط  شبکه میلگرد پوشیده گردد.

۶- اجرای شاتکریت بتن بروی شبکه میلگرد متصل به دیواره گود به ضخامت چند سانتی متر.

البته قابل ذکر است کلیه ابعاد و اندازه چاهها و پروفیلها و میلگرد و بتن بر اساس آزمایش و مقاومت خاک میبایست محاسبه و تعیین شود.

مزایای روش مهاربندی

۱- عدم فضا گیری سازه نگهبان در گود.

۲- تقویت ویژه مشخصات مکانیکی خاک.

۳- مناسب محیطهای وسیع و طرحهای صنعتی درون سایت.

۴- بعنوان دیوار حایل نیز عمل میکند.

معایب روش مهاربندی

۱- زمانبر بودن طرح.

۲- هزینه نسبتا بالای اجرای طرح.

۳- نیاز به طراحی و دستگاه خاص و نیروی متخصص لازم.

۴- عدم وجود فونداسیون و پی و سازه در مجاورت گود و یا عدم وجود معارض.

 
/ 0 نظر / 12 بازدید