پد در سوله ها چیست؟

پد در سوله ها به همان بیس پلیت اطلاق می شود. در واقع الفاظ پد و بیس پلیت و صفحه زیر ستون به یک معنا اشاره می کنند.
البته علاوه بر سوله، برای هر بیس پلیتی در هر سازه ای نام پد نیز اطلاق می گردد.

/ 0 نظر / 6 بازدید