جداول فنی آیین نامه فولاد ساخت، نصب و کنترل


10-4-1) میزان آزمایش های غیرمخرب جوش هنگام تولید و نصب

جداول فنی سازه های فولادی10-4-2) چرخش اضافی لازم برای پیش تنیده کردن پیچ ها

جداول فنی سازه های فولادی10-4-3) مشخصات مکانیکی پرچ ها و پیچ ها

جداول فنی سازه های فولادی10-4-4) نیروی پیش تنیدگی و لنگر پیچشی پیش تنیدگی متناظر برای پیچ های 9 / 10

جداول فنی سازه های فولادی10-4-5) حداقل ضخامت رنگ آمیزی قطعات فولادی در شرایط محیطی مختلف

جداول فنی سازه های فولادی

 

جداول فنی سازه های فولادی10-4-6)

جداول فنی سازه های فولادی10-4-7) رواداری های انحنای پیش خیز تیرها برای تیرهای غیرمختلط

جداول فنی سازه های فولادی10-4-8) رواداری مجاز ارتفاع تیر ورق

جداول فنی سازه های فولادی10-4-9) انحنای سخت کننده تکیه گاهی

جداول فنی سازه های فولادی10-4-10) انحنای سخت کننده های تکیه گاهی

جداول فنی سازه های فولادی

 

/ 0 نظر / 275 بازدید