HSE چیست؟

شرط بقاء درچنین محیطی برخورداری از مزیتهای رقابتی درسازمان است.تحقق اهداف سازمان درحوزه رقابط پذیری , پرداختن به موضوعات ایمنی (Safety)
بهداشت (Health)
محیط زیست (Environment)

رابه یکی ازاولویت های سازمان ها در تجارت امروز تبدیل نموده است. فاکتورهای رقابط پذیری سازمان:
1. توجه به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان
2. بهبود فرایندهای کاری درراستای تولید وعملیات بهره ور
3. توجه به موضوعات زیست محیطی برای تحقق توسعه پایدار

 

خدمات تخصصی بهداشت در ساختار HSE

اساساً واژه سلامت (Health) در سه سطح زیر تعریف شده است:

سطح 1: بهداشت کار (Occupational hygiene)
سطح 2: طب کار (Occupational medicine)
سطح 3: خدمات پرستاری و توان بخشی مرتبط با کار (Occupational Health  nursing)سطح یک به لحاظ تقویت نمودن مباحث پیشگیرانه در صنعت، در ساختار HSE انجام وظیفه می نمایند .
بهداشت کار یا مهندسی بهداشت در ساختار HSE شامل کلیه خدمات بهداشت محیط، بهداشت تغذیه کارکنان و بهداشت حرفه ای داخل محیط های کاری صنعت نفت می باشد.
مهندسی بهداشت همانند دیگر علوم برای ارائه خدمات خود به فراخور نیاز صنعت نیازمند بهره گیری از تخصص های مختلف از قبیل شیمی، آمار، اپیدمیولوژی، فیزیولوژی، سم شناسی، آناتومی، طب صنعتی، تغذیه، توانبخشی و ... می باشد.
به همین علت کارشناسان بهداشت در صنعت نفت برای ارائه خدمات هرچه موثرتر می بایست از اطلاعات واحدهایی  از قبیل بهره برداری، تعمیرات، فرآیند، طب صنعتی و ... استفاده نمایند.
بنابراین می بایست پس از بررسی تمامی جوانب کار و قبل از شروع بکار اصلی خود هماهنگی های لازم با بخش های مورد نیاز را انجام و از برقراری این هماهنگی اطمینان حاصل نمایند.
فعالیت های بهداشت محیط از قبیل:
1- شناسایی، ارزیابی و کنترل آلودگی های هوا، آب و فاضلاب و پسماندها
2- تأمین آب و موادغذایی سالم با کمک بهداشت تغذیه
3- سم پاشی، طعمه گذاری، مبارزه با حشرات و جوندگان
و... 
فعالیت های بهداشت تغذیه کارکنان از قبیل:
1- شناسایی، ارزیابی و پیشگیری از آلودگی مواد غذایی بوسیله آب، خاک، هوا، گیاهان، حیوانات
2- اطمینان از سلامت مواد غذایی کارکنان
3- تنظیم برنامه تغذیه کارکنان با توجه به سلامت فرد و محیط های کاری آنها
و ... 
فعالیت های بهداشت حرفه ای از قبیل:
1- شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و کنترل ریسکهای بهداشتی (عوامل زیان آور محیط کار) شامل:

  • عوامل زیان آور فیزیکی
  • عوامل زیان آور شیمیایی
  • عوامل زیان آور بیولوژیکی
  • عوامل زیان آور ارگونومیکی
  • عوامل زیان آور مکانیکی

2- پیشگیری از وقوع بیماریهای ناشی از کار کارکنان و اطمینان از سلامت آنها
3- پیشگیری از وقوع حوادث، آسیب ها و حفاظت کارکنان
و...

بدیهی است در تمامی بخش های مهندسی بهداشت با توجه به حیطه فعالیتها می بایست آموزش های مورد نیاز ارائه و از کاربردی بودن مفاد آموزشهای ارائه شده اطمینان حاصل گردد.  

/ 0 نظر / 41 بازدید