فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی و کاربردی صنعت جوش جوشکاری

واژه و اختصار

معنی و توضیح

 

Alloy

آلیاژ ، ترکیبی از دو یا چند عنصر که حداقل یکی از آنها فلز باشد

 

ANSI

موسسه ملی استاندارد آمریکا

 

ANSI Z 49.1

استاندارد ایمنی جوشکاری و برش و فرایند های وابسته

 

ANSI Z 87.1

استاندارد ایمنی شغلی و آموزش حفاظت چشم و صورت

 

API

موسسه نفت آمریکا

 

API 1104

استاندارد جوشکاری خطوط لوله جهت انتقال مواد نفتی از شهری به شهر دیگر

 

Arc Blow

وزش قوس ، انحراف قوس الکتریکی از مسیر اصلی به دلیل نیروهای مغناطیسی

 

Arc Length

طول قوس ، فاصله میان نوک الکترود تا سطح حوضچه مذاب

 

Arc Strike

لکه قوس

 

ASME

انجمن مهندسین مکانیک آمریکا

 

ASNT

انجمن تستهای غیر مخرب آمریکا

 

Asphyxiation

از دست دادن هوشیاری بر اثر کمبود اکسیژن و حجم بالای دی اکسید کربن موجود در خون

 

AWS

انجمن جوشکاری آمریکا

 

AWS A1.1

راهنمای سیستم های اندازه گیری متریک در صنایع جوش

 

AWS A2.4

استاندارد علائم و نشانه ها در جوشکاری لحیم کاری و تست غیر مخرب

 

AWS A3.0

استاندارد واژه ها و اصطلاحات جوشکاری

 

AWS B1.10

راهنمای بازرسی غیر مخرب جوش

 

AWS B1.11

راهنمای بازرسی چشمی جوش

 

AWS B5.11

استاندارد تایید صلاحیت مفسرین رادیو گرافی

 

AWS D1.1

کد ساخت سازه های فولادی جوشکاری شده

 

AWS D1.5

استاندارد ساخت پل های فلزی جوشکاری شده

 

AWS D15.1

استاندارد جوشکاری راه آهن و لوکوموتیو

 

AWS QC1-96

 استاندارد تایید صلاحیت بازرس جوش

 

Back Or Backing welds

جوشهای پشتی یا پشتبند

 

Bend Test

آزمایش خمش

 

Bevel

پخ

 

Bevel Groove

جوش های شیاری نیم جناقی

 

Boxing

ادامه عملیات جوشکاری نبشی در قسمتهایی از گوشه به منظور تقویت و استحکام جوش

 

Brazing Processes

فرایند های لحیم کاری

 

Buildup

ترمیم عملیات جوشکاری سطحی روی قطعات به منظور تامین ابعاد مورد نظر

 

/ 1 نظر / 68 بازدید
مهدی

شما که داری ذکات میدی دیگه چرا دراگ و کپی و بستی؟