دلیل عمده استفاده از میلگردهای FRP در داخل بتن،

دلیل بالا بودن ضریب میرایی کامپوزیتها، خواص غیرکشسان آنهاست که انرژی جذب شده را میرا می کنند. در حالی که مواد فلزی حالت کشسان داشته و انرژی جذب شده را میرا نمی نمایند. بنابراین مواد کامپوزیتی در برابر ارتعاشات زلزله عملکرد بهتری خواهند داشت و بهترین گزینه جهت مقاومت سازه در برابر لرزهها خواهند بود.بکارگیری میلگردهای FRP به جای فلزی، به طور قابل ملاحظه ای از زیان های ناشی از بروز خوردگی جلوگیری می کند.

دلایل استفاده از FRP به جای میلگرد های فلزی

 روشهای رایج مقاوم سازی باFRP
1- مقاوم سازی با استفاده از الیاف FRP
 2- مقاوم سازی با اضافه نمودن دیوار برشی و یا بادبند

3- مقاوم سازی با استفاده از جداگرهای لرزه ای
4- مقاوم سازی با استفاده از دمپر
5- مقاوم سازی با استفاده از از ژاکت های فلزی و بتنی
6- مقاوم سازه با استفاده از بادبند های کمانش تاب
7- مقاوم سازه با استفاده از جرم های پاندولی

از ترکیب چند روش فوق نیز می تواند برای مقاوم سازی استفاده نمود

/ 0 نظر / 4 بازدید