نقشه های کاداستر

ریشه کاداستر کلمه یونانی کاتاستیکن ( katastichon ) به معنی دفتر یادداشت است.

کاداستر به نظم و نظامی اطلاق میشود که هدف آن تعیین محدوده های مالکیتی به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط به هر ملک میباشد.

نقشه کاداسترنقشه ای یک خطیست که محدوده و موقعیت املاک را مشخص مینماید و ارتباط جغرافیایی آنها را با یکدیگر نشان میدهد و بمنظور تثبیت مالکیت و تسهیل در حل و فصل دعاوی ملکی و سایر موارد مربوط به املاک کاربرد دارد.

/ 0 نظر / 8 بازدید