بتن مكيده ( بتن با اعمال خلأ ) Vacuum Processed Concrete

بتن مكيده تنها بتني است كه ابتدا با نسبت آب به سيمان بيشتر آن را در قطعه مي ريزيم و سپس نسبت آب به سيمان آن را با اعمال خلأ و مكيدن آب كم مي كنيم . اين عمل بلافاصله پس از ريختن و تراكم بتن انجام مي شود تا آب اضافي از مجموعه لوله هاي به هم پيوسته پر آب ( بتن اشباع ) توسط مكش ناشي از اعمال خلأ در سطح بتن از قسمتهاي بالائي و تا حدودي قسمتهاي مياني آن خارج گردد . ضمنا مقداري از حبابهاي هواي بتن نيز بدين ترتيب خارج شده و بتن توپرتر مي شود .

2- كاربردها و محدوديت ها

با توجه به اصول كلي اين بتن ريزي  و فلسفه بكارگيري آن كاربردها و محدوديت هاي آن ارائه مي شود .

2-1- كاربردها

بتني كه مكش بر سطح آن اعمال مي شود بخشي از آب خود را از دست داده و علاوه بر سفت تر شدن سريع ، داراي W/C كمتري مي گردد و بويژه سطح آن از مقاومت و دوام بيشتري در برابر عوامل خارجي و محيطي برخوردار مي شود . بنابر اين كاربردهاي زير را مي توان براي آن نام برد . همچنين بايد گفت حفرات سطحي ( مك ) قطعات با اين شيوه حذف خواهد شد .

2-1-1- اين شيوه در كارخانجات قطعات پيش ساخته بتني براي استفاده بيشتر از قالبها و با دفعات متعددتري در طول روز بكار مي رود به نحوي كه حتي توانسته اند ظرف 30 دقيقه با اين روش قالب يك ستون 4 متري را بردارند . اين امر به اقتصادي تر شدن كار پيش ساخته منجر مي شود زيرا هر چه بتن در قالب بماند هزينه ها براي كارخانه قطعات پيش ساخته بيشتر مي گردد .

2-1-2- در كليه دالهاي بتني بويژه در راهسازي مي توان اين شيوه را براي بهبود كيفي سطح بتن بكار گرفت .

2-1-3- در بتن سرريزها و كانالها و لوله هاي آب بر مي توان از اين شيوه استفاده نمود . در اينگونه موارد مقاومت كل قطعه چندان مهم نيست بلكه مقاومت و دوام سطحي در برابر سايش و قلوه كن شدن ناشي از خلأزايي ( Cavitation ) از اهميت زيادي بر خوردار مي باشد .

2-1-4- اتصال خوب روكش بتني تعميري در رويه راه يا سرريزها و.... با اين شيوه بهتر تأمين  مي گردد .

2-2- محدوديت ها

هر روشي داراي محدوديت هائي است كه بايد آن را شناخت . اين روش نيز از محدوديت هائي برخوردار است كه با آن آشنا مي شويم .

2-2-1- استفاده از اين روش مستلزم داشتن وسايل اعمال خلأ و مكشي مي باشد كه تأمين آن گران بوده و از تعمير و نگهداري پر هزينه اي برخوردار است . لذا اين روش در كشورهائي پر طرفدارتر است كه با اين وسايل سروكار بيشتري دارند . كشورهاي اسكانديناوي ( بويژه سوئد ) به دليل تبحر و تجربه در ساخت پمپ و كمپرسورهاي هوا و خلأ كاربرد اين شيوه بتن ريزي را معمول نموده اند  در حاليكه در ايالات متحده امريكا كمتر مورد استقبال قرار گرفته است .

2-2-2- عمل مكش و كاهش آب به طور نامحدودي انجام نمي شود و معمولا حدي براي كاهش W/C وجود دارد كه به طور كلي يك محدوديت محسوب مي شود .

2-2-3- همه بتن ها به يك ميزان در اين روش از بهببود برخوردار نميشوند . همچنين وجود برخي مواد پوزولاني و ريز باعث مي شود نتوان به خوبي از اين روش استفاده كرد .

2-2-4- همه قسمتهاي بتن به يك اندازه بهبود نمي يابند ( هم از نظر مقاومتي و هم از نقطه نظر دوام ) زيرا W/C در همه قسمتها به يك ميزان كم نمي شود . قسمتهاي فوقاني با بخش هاي مياني و تحتاني يك قطعه ( مانند دال ) كاملا متفاوت خواهد بود .

 البته در اين مورد نوع كاربرد ها ممكن است به نحوي باشد كه اين اختلاف كيفيت در قطعه نامطلوب نبوده بلكه خواسته ما نيز همين باشد .

2-2-5- صرف وقت براي اعمال مكش در قسمت هاي مختلف سطح قطعه از جمله محدوديت هاي مهم مي باشد . در هواي معتدل يا گرم مسئله گيرش بتن بايد به ما اجازه چنين كاري را بدهد زيرا هر چه به زمان گيرش اوليه بتن نزديك مي شويم كار خروج آب با مشكل بيشتري همراه مي گردد .

3- وسايل مورد نياز

در اين روش ما به وسايل زير نياز داريم .

3-1- پمپ مكش ( خلأ )

 يك پمپ خلأ براي اينكه فشاري در حدود 40 تا60 سانتيمتر جيوه داشته باشيم ، لازم است . انتخاب پمپ به محيط فرش خلأ ما بستگي دارد و بايد با اين محاسبات ، پمپ از نظر قدرت و تخليه هوا مشخص گردد . مسلما پمپ ها ممكن است برقي باشند ، بنابر اين تأمين برق ضروري است . اما ممكن است پمپ و كمپرسور با موتور ديزل كار كند .

با توجه به مصرف بيش از يك فرش خلأ در پروژه هاي با سطح زياد لازم است پمپ يا پمپ هاي متناسب بكار رود .

        

3-2- فرش خلأ ( Vacuum  Mat ) :

براي اعمال خلأ به يك وسيله براي اينكه از سطح بتن هوا و سپس آب تخليه گردد ، احتياج داريم كه بدان فرش خلأ مي گوئيم . اين فرش مربعي يا مستطيلي و با مساحت معمول   1.2  -1 مترمربع است ( طول و عرض حدود 0.9 تا 1.2 است ) . اين وسيله از يك دوره ( قاب ) تشكيل شده كه پارچه يا نمد مخصوص به آن متصل شده است ( مثل يك تابلوي نقاشي ) . اين پارچه يا نمد مخصوص ريز ، به يك توري سيمي ريز متصل است و توري سيمي به يك خرپاي نازك فلزي ( Joist ) وصل مي باشد . همچنين يك پوشش فلزي يا چوبي در بالا داريم كه لوله اي از ميان آن هوا را خارج     مي كند و در انتهاي آن شير فلكه اي قرار دارد . معمولا محيط اين فرش در محاسبات مهم است و لذا آن را زياد بزرگ نمي گيرند تا پمپ بزرگ و گران نشود ( سطح اهميتي ندارد ) . شكل اين فرش خلأ در آخر اين بخش مشاهده مي شود . در كارخانه قطعات پيش ساخته اين فرش به عنوان قالب هم بكار مي رود .

 گاه به جاي استفاده از تخته چند لا در بالاي فرش خلأ ، از يك ورق فولادي انعطاف پذير ( بويژه سطوح داراي انحنا ) استفاده مي گردد . دور ه فرش خلأ داراي يك لاستيك براي هوابندي است و با اعمال فشار روي سطح بتن هوابندي خوبي خواهيم داشت .

3-3- وسايل ارتباطي مانند لوله هاي صلب و انعطاف پذير ( شيلنگ مخصوص ) به همراه لوازم اتصال مانند بست ها ، آچارهاي مخصوص و ساير لوازم مورد نياز از جمله وسايلي است كه بكار مي رود . با توجه به اينكه به ويژه در كارگاهها لازم است فرش خلأ از تحرك پذيري خوبي برخوردار باشد لذا از شيلنگهاي مخصوص به شدت استفاده مي شود .

 

4- بتن و مصالح مصرفي :

هر روش بتن ريزي نياز به بتن هائي دارد كه با آن روش ، بهتر تناسب دارند در زير به اين موارد  مي پردازيم .

4-1- كارآئي بتن براي كاربرد اين روش بايد نسبتا زياد باشد . اسلامپ بتن هاي مربوطه معمولا از 5 سانتيمتر بيشتر است زيرا اصولا در اين روش مي خواهيم بتن ريزي سهل و ساده اي را داشته باشيم و به مسئله تراكم چندان بهائي ندهيم و گرنه مي توانستيم از يك بتن سفت با W/C كم استفاده كنيم و آن را با دقت و با وسايل مناسبي متراكم نمائيم .

 4-2- از نظر حداكثر اندازه و بافت دانه بندي بايد گفت بتن هاي با ح%

/ 0 نظر / 38 بازدید