کرسی چینی:دلایل کرسی چینی:

انسان از قدیم ایام خواهان این بود که در سطح با لاتری از سطح زمین طبیعی ساختمان احداث و یا زندگی نماید که خود احساس امنیت آرامش را برای انسان به همراه داشت.

برای جلوگیری از ورود گرد وخاک و آبهای سطحی ونیز عوامل طبیعی و ...


عایق کاری:

عایق کاری به طور کلی برای حفاظت کرسی در مقابل عوامل جوی ونیز جلوگیری از نفوز ریوبت به قسمت های بالای ساختمان از طریق زمین مورد استفاده قرار می گیرید که دو لایه گونی وسه لایه قیر استفاده شده اجرای آن تحت شرایط خواص و نیاز به دقت زیادی دارد


اجرای دیوار محوطه:


اجرای قالب زیر دیوار به خاطر کم کردن هزینه ها و همچنین وقت از سنگ کریستال می توان استفاده نمود که این به دان معناست که سنگ کریستال هم نقش قالب و هم نقش سنگ ازاره را دارد .

اسکوپ کردن سنگها به وسیله چسب سنگ و مفتول می باشد


آجر کاری:

آجر کاری با ملات ماسه سیمان و با رعایت کامل بند وکرمک بین آجر ها انجام گرفت. آجر ماشینی سوراخدار مرغوب که ضخامت بند بین آنها حدود 5 الی 11 سانتیمتر و نیز قسمت های از آجر کاری که در نما قرار نمی گرفت به صورت شاقول و ریسمانی و اجرای دوغاب سیمان پس از هر 13 رج آجر کاری و مرطوب نگه داشتن دیوار ها به مدت یک هفته پس از آجر کاری اجرا گردید رج ها می بایست طوری روی هم قرار گیرند که بند های عمودی در یک ردیف به چشم نخورد و به اصطلاح اصول پیوند آجر ها وقفل بست میان آنها به طور صحیح رعایت شود استفاده از آجر های مستعمل به هیچ وجه ممکن نبوده و زنجاب کردن آجر ها جز عوامل خیلی مهم در این قسمت اجرای می باشد در محل تقاطع دیوار می بایست دیوار ها با شناژ قائم مربوطه کلاف شود در هر چند متر ارتفاع آجر کاری نصب دستک های برای گیرایی بیشتر بین شناژ قائم و دیوار الزامیست

/ 0 نظر / 27 بازدید